20/06/2024

Autor: INCAS

Participarea INCAS, în calitate de coordonator al Consorțiului RoRCraft la Prezentarea Oficială a Demonstratorului European RACER

Demonstratorul RACER este rezultatul unui puternic program european de cercetare colaborativă, dezvoltat în coordonarea Airbus Helicopters împreună cu 40 de parteneri din 13 țări europene, între care și România, prin consorțiul RoRCraft format din INCAS – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și ROMAERO S.A.

Cu o viteză de croazieră care atinge 400 Km/h, RACER este un demonstrator de elicopter care are ca scop reducerea costurilor cu 25% pe milă marină în comparație cu un elicopter convențional, precum și a consumului de combustibil și zgomotului cu aproximativ 20% pentru misiunile tipice de transport de pasageri. Această inovație demonstrează angajamentul de a revoluționa tehnologia elicopterelor în vederea obținerii de efecte tangibile de mediu favorabile societății.

C:\Users\ulmeanu.leonard\Desktop\20240515_150925.jpg

Activitățile consorțiului român RoRCraft, coordonat de INCAS – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” în cadrul parteneriatului european, au constat în proiectarea, fabricația, testarea si elaborarea documentației de certificare pentru Fuselajul Principal al viitorului elicopter. INCAS, ca lider de consorțiu a demonstrat încă din faza premergătoare câștigării proiectului că are experiența de a aborda multisistemic un proiect de o asemenea anvergură (TRL 6), fiind de asemenea capabil să conducă activitățile de producție și de testare, aceste aspecte fiind vitale în succesul unei astfel de inițiative europene. Încrederea acordată INCAS de către Airbus Helicopters, coordonatorul programului Racer, s-a tradus prin alocarea unui perimetru important din elicopter, cu un grad ridicat de risc tehnologic.

În cadrul proiectului, INCAS a efectuat activități de proiectare avansată în domeniul structurilor metalice și din compozit, utilizând cele mai actuale tehnologii din domeniu, precum Realitatea Virtuală și Augumentată, în vederea optimizării activității de mentenanță. Echipa de proiectare a integrat în structura fuselajului toate interfețele corespunzătoare sistemelor elicopterului (mai mult de 360 de interfețe), unele dintre acestea fiind critice din punct de vedere al arhitecturii. Tehnologiile propuse pentru realizarea fuselajului (structura hibridă din metal-compozit, utilizarea fabricației aditivate în reperele structurale etc.) și metodele de calcul de rezistență folosite au condus la obținerea unei structuri optime din punct de vedere al capabilității de preluare a sarcinilor în raport cu masa structurii.

C:\Users\ulmeanu.leonard\Desktop\IMG_6277_modif.jpg

INCAS a coordonat activitatea de fabricație a Fuselajului Principal și a specimenelor destinate testelor necesare pentru certificare, prin organizarea internă a structurii și optimizarea procesului de livrare a documentației de execuție către partenerul ROMAERO creând un mediu propice activităților de fabricație (minimizând riscurile legate de achiziția de materiale, scule și repere standardizate) prin îmbunătățirea infrastructurii alocate fabricației, precum și susținerea activității de fabricație în timpul pandemiei de COVID-19. 

Activitățile de testare statică de rezistență pentru cele două specimene fabricate (de mari dimensiuni) din perimetrul Fuselajului Principal au fost realizate la STRAERO, entitate de testare structuri de aviație, parte din grupul INCAS. Testele efectuate pe baza programelor de testare elaborate de către echipa de calcul de rezistență din INCAS au constat în aplicarea unui sistem complex de forțe în interfețele de joncționare a fuselajului cu alte elemente structurale (de exemplu aripi, tren de aterizare etc.) și măsurarea efectelor acestora în structură. Prin profesionalismul specialiștilor de testare, aceștia au dezvoltat un ecosistem de testare unic în Romania, ce a asigurat nu doar efectuarea cu succes a tuturor cazurilor de încărcare, dar a furnizat și un grad ridicat de siguranță în protejarea acestor specimene unice de o posibilă deteriorare din cauza forțelor mari aplicate (de ordinul tonelor).

C:\Users\ulmeanu.leonard\Desktop\IMG_6266_modif.jpg

Documentația de stress pe care specialiștii din cadrul INCAS au elaborat-o a reprezentat baza activității de certificare a întregului elicopter în fața Autorității Aeronautice din Franța pentru obținerea permisului de zbor. Metodele complexe de calcul structural au fost validate prin testele fizice efectuate pe specimenele de probă statică conform piramidei de testare și au fost aplicate pentru fundamentarea comportamentului structurii. Prin acceptarea de către Airbus Helicopters a filozofiei de fundamentare propusă de către INCAS, dar și a finalizării și predării documentației de stress, Institutul a demonstrat capabilitatea de a prelua cu succes activități de certificare în domeniul aeronautic conform regulamentelor EASA în vigoare.

Ediția a 11-a a Conferinței Internaționale de Științe Aerospațiale – AEROSPAȚIAL 2024

17-18 octombrie 2024 – București, România

Conferințele „AEROSPAȚIAL” desfășurate la INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (sub egida Academiei Române) sunt unice în România oferind un spațiu de întâlnire pentru cercetătorii locali și străini din domeniul cercetării aviatice, precum și Spațiu și Securitate având rolul de a prezenta, disemina și promova rezultatele cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Principalele subiecte ale conferinței (pot fi incluse subiecte suplimentare la cerere):

 • 1. Aerodinamică;
 • 2. Mecanica zborului;
 • 3. Astronautică și Astrofizică;
 • 4. Materiale și Structuri;
 • 5. Sisteme, Subsisteme și Control în Aeronautică;
 • 6. Investigații experimentale în științe aerospațiale;
 • 7. ATM și automatizare completă;
 • 8. Management în Activități Aerospațiale.

Evenimente asociate:

Ceremonia de decernare a Premiului „Nicolae Tipei”.
Ceremonia de decernare a Premiului „Gheorghe Vasilca”.
Tur al INCAS

Termenele limită:

Depunerea rezumatelor: 05.08.2024

Confirmare acceptare: 09.08.2024

Depunerea lucrărilor complete pentru BULETINUL INCAS: 21.10.2024

Detalii și informații suplimentare: https://aerospatial-2024.incas.ro

Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation

Valoarea totală a proiectului este de 85.234.920,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 84.756.737,87 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 72.043.227,19 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 12.713.510,68 lei). Durata proiectului: 42 de luni (Data începerii proiectului: 14 iulie 2020 – Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2023). Cod SMIS: 127115 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competi- tivitate 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț angajare TGA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 18 (optsprezece) noi posturi în cadrul Proiectului, „Platformă de Dezvoltare Tehnologică pentru Tehnologii „Green” în Aviație și Fabricație Ecologică cu Valoare Adăugată Superioară; TGA – Technologies for Green Aviation”, locatie Craiova –Dolj, având următoarele cerinţe minime, după cum urmeză:

 • Cinci posturi Inginer 3D Experience
 • Un post Operator CNC:
 • Un post Contabilitate:
 • Doua posturi Contracte-Marketing
 • Un post inginer CTC:
 • Doua posturi Curatenie
 • Doua posturi Inginer CAD / CAE
 • Un post Receptie si registratura:
 • Un post Responsabil Aprovizionare
 • Un post Scaner 3D
 • Un post Secretara

Dosarele de înscriere la concurs se primesc pâna la data de 07.12.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti – Serviciul Resurse Umane.

Inginer analiza structuri senior

Experienta profesionala minima:

 • Studii superioare in domeniul tehnic, de preferat Inginerie Aerospatiala sau Inginerie Mecanica;
 • Experienta in analiza structurala pentru proiecte de aviatie;
 • Buna cunoastere a comportamentului structurilor de aviatie supuse la incarcari complexe;
 • Experienta in pre-procesarea, analiza si post-procesarea modelelor cu element finit utilizand softurile MSC Patran/Nastan si Altair Hypermesh/Hyperview/Optistruct;
 • Buna cunoastere a solverului Nastran/Optistruct;
 • Experienta in calcul analitic local pentru structuri metalice – dimensionare, calculul jonctiunilor, analize locale de stabilitate;
 • Experienta in utilizarea Microsoft Word si a foilor de calcul Excel;
 • Cunoasterea standardelor si tehnologiilor de fabricatie utilizate in domeniul aero-spatial;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu sau avansat;
 • Acuratete, rapiditate, orientare spre rezultate, atentie la detalii, tenacitate, capacitate de inovare, buna capacitate de comunicare si lucru in echipa.

Experienta profesionala aditionala pentru candidatul ideal:

 • Experienta in redactarea si verificarea rapoartelor de certificare (EASA,MAWA);
 • Experienta in postprocesarea modelor FEM prin extragerea si prelucrarea sarcinilor locale utilizand metoda GPFB;
 • Exprienta in utilizarea solutiilor neliniare pentru analiza cu element finit sau realizarea de analize dinamice;
 • Experienta in analiza structurilor fabricate din materiale compozite;
 • Experienta in realizarea analizelor structurale pentru oboseala;
 • Utilizarea  VBA, Python, Fortran, Windows Shell Script sau a altor limbaje de programare;
 • Experienta in realizarea de “tool-uri” pentru analize;
 • Experienta in dezvoltarea de functii PCL pentru software-ul MSC Patran;
 • Experienta in realizarea de analize de aeroelasticitate;
 • Experienta in realizarea de programe de incercare;
 • Experienta in calculul si dimensionarea dispozitivelor;
 • Studii doctorale in domeniul tehnic.

”UAM PENTRU BUCUREȘTI – SMART CITY” – Primul eveniment dedicat Mobilității Aeriene Urbane din România

INCAS – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, în parteneriat cu Primăria București, Prefectura București, Fundația Progres Prin Educație și Asociația Culturală Petőfi București a organizat la sfârșitul lunii septembrie „UAM PENTRU BUCUREȘTI SMART CITY”, primul eveniment dedicat mobilității urbane în spațiul aerian din România.

Evenimentul a reunit specialiști în domeniul aeronauticii din partea INCAS, ROMATSA, AACR, Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, precum și reprezentanți ai Primăriei și Prefecturii București, ai ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării, ai Departamentului pentru Situații de Urgență, ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, precum și ai Fundației Progres prin Educație. Dezbaterile s-au derulat în cadrul a cinci paneluri, care au acoperit mai multe teme referitoare la Mobilitatea Aeriană Urbană, în contextul orașului București Smart City. 

Scopul evenimentului a fost să pună pe agenda publică conceptul de ”Mobilitate în spațiul Aerian Urban – UAM”, în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei, care va permite într-un viitor foarte apropiat transportul de mărfuri, de echipamente, dar și de persoane în spațiul aerian din mediile urbane. UAM PENTRU BUCUREȘTI SMART CITY a avut-o ca moderator pe d-na Anna de Hillerin din partea Fundației Progres prin Educație și ca moderatori tehnici pe d-nii Dr. Ing Cătălin Nae și Ing. Cesar Banu din partea INCAS precum și pe d-nul Prof. Dr. Octavian Pleter din partea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

În cadrul primului panel, intitulat Politici pentru integrarea UAM în Smart City, invitații au făcut o trecere în revistă a contextului local, național și regional al mobilității, curentele și tendințele actuale și au evidențiat modul în care conceptul UAM este diferit de aviația clasică și noile tipuri de aeronave care vor deservi acest ecosistem, aflat încă în faza de pionierat. Invitații panelului, d-nii Cătălin Aflat (Director General Direcția Investiții a Primăriei București), Prof. Dr. Tudor Prisecaru (Secretar de stat al Ministerului Cercetării, Dezvoltării și Inovării) și Richard Budai (Subprefect al Municipiului București) au analizat tehnologiile și configurațiile de vehicule aeriene, infrastructura pentru acestea și, nu în ultimul rând, gradul de acceptare al societății vizavi de această schimbare. 

Cel de-al doilea panel, Piețe și Servicii pentru UAM, avându-i ca speakeri pe d-nii Cătălin Aflat (Director General Direcția Investiții a Primăriei București), Gabriel Petrea (Director General Adjunct – Smart City Cluster – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București), Col. Marius Dogeanu (Șef al Direcției Generale DSU) și Cristian Iordache (Consilier al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă) a oferit răspunsuri la mai multe întrebări esențiale pentru dezvoltarea sectorului UAM și anume dacă există cu adevărat o piață pentru aceste noi aeronave, care sunt serviciile UAM cele mai solicitate și cine vor fi actorii economici cei mai interesați să investească pentru a oferi servicii UAM. Invitații au subliniat potențialul uriaș pe care îl reprezintă UAM pentru instituțiile publice precum DSU, Pompieri, Poliție, Jandarmerie, având în vedere folosirea inteligentă a spațiului aerian urban pentru instituțiile aflate în serviciul public.

Panelul al treilea, intitulat Tehnologii. Configurații de vehicule pentru UAM a reprezentat cadrul ideal pentru o dezbatere aplicată și tehnică a viitorului mobilității urbane, având ca invitați pe d-nii Radu Berceanu (AVI AERO – inginer de aeronave, fost senator și Ministru al Transporturilor), Prof. Dr. Marius Stoia (UPB – Facultatea de Inginerie Aerospațială), Conf. Dr. Luigi Obreja (UNSTPB – Facultatea de Transporturi) și Dr.  Ing. Andrei Neamțu – Manager de Proiect INCAS). Subiectele puse în discuție s-au axat pe vehiculele de tip air-taxi, drone și aparate de zbor pentru misiuni utilitare, care pot fi folosite în servicii de interes public dar si cerințele particulare ale acestora. De asemenea, s-a ridicat problema fabricației acestor aparate de zbor la noi în țară, certificarea si configurațiile specifice acestora.

Panelul numărul patru, Infrastructura pentru UAM și cadrul de reglementare, i-a avut ca invitați pe d-nul Prof. Dr. Octavian Pleter (UNSTPB București, Profesor al Facultații de Inginerie Aerospațială – moderatorul tehnic în acest panel), d-nul Adrian Florea (Director Departament Operațional al ROMATSA), Claudia Vîrlan (Șef serviciu (ATM/ANS) – Management Trafic Aerian/Servicii de Navigație Aeriană – AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă Română) și d-nul Ioan Drăgan (CEO SIMSOFT). În cadrul panelului, s-a discutat despre infrastructura necesară pentru dezvoltarea sustenabilă a UAM în orașele viitorului, despre concepte arhitecturale ale viitorului, care vor include vertiporturile, stațiile de încărcare, dar și platformele pentru decolare/aterizare pentru serviciile de utilitate publică.

Ultimul panel, Acceptarea UAM de către societate și primii pași spre recunoașterea UAM, a ridicat problema integrării în stilul nostru de viață al mobilității urbane în spațiul aerian. Printre cei care au luat cuvântul menționăm pe d-nii Dr. Ing. Cătălin Nae (Preşedinte – Director General al INCAS în perioada 2007-2023, de asemenea moderatorul tehnic în acest panel), Prof. Stelian Fedorca (Președinte al Fundației Progres Prin Educatie, inițiator și fondator Autorității pentru Invățământul Dual din România), Prof. Dr. Daniel Crunțeanu – (UNSTPB – Decan al Facultății de Inginerie Aerospațială) și Ing. Cesar Banu (Manager de Program INCAS). Invitații au subliniat încă o dată rolul pe care îl are educația în acest ecosistem emergent, precum și comunicarea permanentă cu societatea civilă pentru dezvoltarea și implementarea transportului pe verticală în marile orașe. Fostul secretar de stat Stelian Fedorca a propus înființarea unui proiect pilot care să reunească toate instituțiile și companiile interesate să se implice în implementarea și dezvoltarea acestui sistem de mobilitate urbană aeriană.

De asemenea, în cadul evenimentului, cei prezenți au avut posibilitatea să urmărească o prezentare a capabilităților UAS ale Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, de la baza de operațiuni Strejnicu, județul Prahova. Prezentarea l-a avut ca speaker pe d-nul Ing. Cătălin Pascale din partea INCAS. Moderatorul evenimentului, Anna de Hillerin, a transmis experților întrebările publicului, iar cei prezenți și-au arătat interesul pentru dezvoltarea acestui subiect în viitor. 

Evenimentul s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare dintre Municipiul București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, la care s-au alăturat Prefectura București și Fundația Progres prin Educație. 

Cel de-al 55-lea meeting Materials CapTech și Workshop cu tema „Materiale avansate pentru managementul semnăturilor acustice”, 13-14 iunie


Cea de-a 55-a întâlnire Materials CapTech este asociată workshop-ului “Materiale avansate pentru managementul semnăturilor acustice”, organizat în comun cu Maritime CapTech, ai cărui membri sunt invitați și, în plus, pot participa părțile interesate de acest domeniu de dezvoltare, cu condiția să existe o înregistrare prealalbilă. Scopul acestui workshop este de a identifica liniile de dezvoltare relevante în acest domeniu pentru un potențial proiect OB EDA, în colaborare cu Maritime CapTech.
Workshop-ul se va desfășura pe 13 iunie la sediul INCAS (Amfiteatrul „Elie Carafoli”) între orele 9.30 și 18.00, incluzând vizita la laboratoarele și la sufleriile institutului.


Pe 14 iunie, cel de-al 55-a meeting CapTech va începe cu reuniunea nr.1 a Comitetului de Management al Programului ICARO (PMC) în clădirea sufleriei subsonice INCAS, cu participarea restrânsă doar a membrilor PMC din țările EDA/AA, semnatare ale Programului ICARO. În paralel, în Amfiteatrul „Elie Carafoli” va avea loc o sesiune neguvernamentală.


Principalele obiective ale celei de-a 55-a întâlniri Materials CapTech sunt de a revizui acțiunile în așteptare, de a actualiza activitățile EDA și de a revizui stadiul proiectelor în derulare. În plus, ca rezultat al workshop-ului privind materialele avansate pentru managementul semnăturilor acustice, un alt obiectiv important este acela de a ajunge la o bază solidă pentru potențialul proiect EDA OB în acest domeniu și de a se stabili viitoarele întâlniri CapTech Materials din 2023 și 2024 și datele de desfășurare ale workshop-urilor aferente.

Agenția Europeană de Apărare (EDA) organizează cea de-a 55-a întâlnire Materials CapTech, eveniment găzduit de INCAS-Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, în data de 14 iunie 2023, care este deschis doar membrilor Materials CapTech.
Întâlnirea va începe cu reuniunea nr.1 a Comitetului de Management al Programului ICARO (PMC) în clădirea Sufleriei Subsonice INCAS, cu participarea restrânsă doar a membrilor PMC din țările EDA/AA, semnatare ale Programului ICARO. În paralel, în Amfiteatrul „Elie Carafoli” va avea loc o sesiune neguvernamentală.


Principalele obiective ale celei de-a 55-a întâlniri Materials CapTech sunt de a revizui acțiunile în așteptare, de a actualiza activitățile EDA și de a revizui stadiul proiectelor în derulare. În plus, ca rezultat al workshop-ului privind materialele avansate pentru managementul semnăturilor acustice, un alt obiectiv important este acela de a ajunge la o bază solidă pentru potențialul proiect EDA OB în acest domeniu.
Atelier consecutiv „Materiale avansate pentru managementul semnăturii acustice”.


Cea de-a 55-a întâlnire Materials CapTech este precedată pe 13 iunie de Workshop-ul „Materiale avansate pentru managementul semnăturii acustice”, organizat în comun cu Maritime CapTech, ai cărui membri sunt invitați să participe și, în plus, pot participa părțile interesate de acest domeniu de dezvoltare. , cu condiția să fie înregistrate. Scopul acestui atelier este de a identifica liniile de dezvoltare relevante în acest domeniu pentru un potențial proiect OB EDA, în colaborare cu Maritime CapTech.
Evenimentul se va desfășura la sediul INCAS (Amfiteatrul „Elie Carafoli”) între orele 9.30 și 18.00, incluzând vizita la laboratoarele INCAS și la instalația Tunelului Eolian. Ulterior, Ministerul României are plăcerea să găzduiască un eveniment social la ora 20:30.

European Defence Agency

A 40-a Conferință „Caius Iacob” de Mecanica Fluidelor și Aplicațiile Tehnice ale acesteia

Conferințele „Caius Iacob” continuă seria întâlnirilor noastre naționale cu participare internațională pe tema „Mecanica fluidelor și aplicațiile sale tehnice” inițiate și organizate de acad. Caius Iacob. Scopul acestora a fost crearea unui cadru mai larg în care cercetătorii din domeniul mecanicii teoretice și inginerii din zona aplicațiilor industriale să se poată întâlni, să facă schimb de experiență și să expună cele mai recente rezultate științifice obținute în domeniile lor.

INCAS ― Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (sub egida Academiei Române) și ISMMA ― Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române „Gheorghe Mihoc ― Caius Iacob” în colaborare cu Universitatea din București și „ Universitatea POLITEHNICA” din București organizează, a 40-a ediție a Conferinței „Caius Iacob” despre Mecanica fluidelor și aplicațiile sale tehnice, în perioada 19 – 20 octombrie 2023, la sediul INCAS, B-dul. Iuliu Maniu 220, sector 6, Bucuresti, Romania.

SUBIECTELE CONFERINȚEI

 • Metode de bază în mecanica fluidelor
 • Ecuații ale fizicii matematice
 • Sisteme dinamice
 • Modelare matematică
 • Aplicații tehnice
 • Evenimente asociate cu conferința
 • Ceremonia de decernare a Premiului „Caius IACOB”.
 • Ceremonia de decernare a Premiilor „Nicolae TIPEI”.
 • Ceremonia de decernare a Premiilor „Gheorghe VASILCA”.

TERMENE LIMITĂ

 • Depunerea rezumatelor: 22.09.2023
 • Confirmare acceptare: 29.09.2023
 • Înregistrare:02.10.2023
 • Depunerea lucrărilor complete pentru revista științifică INCAS BULLETIN: 02.11.2023

ÎNREGISTRARE

Participanții la conferință sunt rugați să trimită titlul lucrării și rezumatul la următoarea adresă cci.fluide@incas.ro.
Rezumatul, nu mai mult de două pagini, va fi scris în limba engleză.

PLATĂ

Taxa de participare: 150 lei
Participarea cu articol pentru studenți este gratuită.
Taxa de participare include toate materialele aferente conferinței.
Mai multe detalii vor transmise prin intermediul apelurilor.

TAXA DE PARTICIPARE

Participanții sunt rugați să efectueze plata în li sau euro/dolari (echivalentul a 150 lei), cu mențiunea Taxa de participare la Conferința „Caius IACOB”, 2023.

Cele trei conturi sunt:

Cod IBAN RON: RO 86 RNCB 0290101344950001

Cod IBAN EUR: RO 59 RNCB 0290101344950002

Cod IBAN USD: RO 32 RNCB 0290101344950003

Adresa băncii BCR:

B-dul Iuliu Maniu nr.190-192, bl.C1, zona 6, București, România

COD SWIFT/ BIC: RNCBROBU

TVA: RO434670

DEPUNEREA LUCRĂRILOR COMPLETE

Lucrările vor fi publicate în revista științifică INCAS BULLETIN.

Lucrările acceptate la conferința „Caius Iacob” vor fi redactate în limba engleză.

Lucrările vor fi trimise la adresa cci.fluide@incas.ro , în format electronic (Word și PDF).

Un număr de INCAS BULLETIN va cuprinde o selecție (realizată de Comitetul Științific al Conferinței) a lucrărilor conferinței complete și arbitrate favorabil, cu respectarea instrucțiunilor de editare și a etapelor specifice acesteia.

BULETIN INCAS

(online) ISSN 2247–4528; http://bulletin.incas.ro/index.html

(tipărit) ISSN 2066–8201; ISSN–L 2066–8201

DOI: 10.13111/2066–8201; http://doi.org/10.13111/2066-8201

BULETINUL INCAS este „Acces deschis” (OA).

INCAS BULLETIN este indexat în Baze de date internaționale (BDI): Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus™ – Journals Master List, Crossref, ProQuest, EBSCOhost, Academic Journals Database, SCIPIO – Romanian Editorial Platform, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) -SCHOLAR), SHERPA/ROMEO, WorldCat, J-Gate. Instrucțiuni și model de editare pentru INCAS BULLETIN pot fi găsite la: bulletin.incas.ro

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Dr. Mihai ARGHIR, Université de Poitiers, Franța

Dr. Stefan BALINT, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Acad. Dorel BANABIC, Științe Inginerie, Academia Română, București, România

Acad. Viorel BARBU, „Al. Universitatea I. Cuza” și Institutul de Matematică Octav Mayer al Academiei Române, Iași, România

Dr. Corneliu BERBENTE, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România

Dr. Ruxandra BOTEZ, École de technologie supérieure, Université de Quebec, Montreal, Canada

Dr. Sanda CLEJA-TIGOIU, Universitatea din București, România

Dr. Liviu-Mihail COȘEREANU, INCAS – Institutul Național de Cercetări-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Dr. Daniel-Eugeniu CRUNȚEANU, Facultatea de Inginerie Aerospațială, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România

Dr. Sterian DĂNĂILĂ, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România

Dr. Florin DIMOFTE, Laboratorul de Tribologie Universitatea din Toledo, Biroul NASA Glenn Research Center, Ohio, SUA

Dr. Horia DUMITRESCU, ISMMA ― Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob”, București, România

Dr. Constantin FETECAU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, România

Dr. Florin FRUNZULICĂ, Facultatea de Inginerie Aerospațială, Universitatea „POLITEHNICA” București, România

Dr. Dorel HOMENTCOVSCHI, Universitatea Binghamton, SUA

Dr. Constantin LEVENTIU, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România

Dr. Mircea LUPU, Universitatea „Transilvania”, Brașov, România

Dr. Victor MANOLIU, Consulting Aerospace, 061126 Bucuresti, Romania

Acad. Gabriela MARINOSCHI, ISMMA ― Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române „Gheorghe Mihoc ― Caius Iacob”, București, România

Dr. Dan MATEESCU, Universitatea McGill, Montreal, Canada

Acad. Alexandru M. MOREGA, Științe Inginerie, Academia Română, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România

Dr. Adrian MUNTEAN, Universitatea Karlstad, Suedia

Dr. Catalin NAE, INCAS – Institutul National de Cercetari Aerospaziale „Elie Carafoli”, Bucuresti, Romania

Dr. Titus PETRILA, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Dr. Dan POLISEVSCHI, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, București, România

Dr. Sorin RADNEF, INCAS – Institutul Național de Cercetare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Dr. Florin RADU, Universitatea din Bergen, Norvegia

Dr. Ruxandra STAVRE, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, București, România

Dr. Adriana STEFAN, INCAS – Institutul Național de Cercetăr-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Dr. Ion STROE, Universitatea „POLITEHNICA” București, România

Dr. Victor TIGOIU, Universitatea din București, România

Dr. Ioan URSU, INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli”, București, România

COMITETUL DE ORGANIZARE

Dr. Corneliu BĂLAN, Universitatea „POLITEHNICA” din București, România, e-mail: corneliu.balan@upb.ro

Dr. Liviu MARIN, Universitatea din București, România, e-mail: liviu.marin@fmi.unibuc.ro

Dr. Stelian ION, ISMMA ― Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române „Gheorghe Mihoc ― Caius Iacob”, București, România, e-mail: ro_diff@yahoo.com

RELAȚII CU PUBLICUL. Maria MOCANU, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România, e-mail: mocanu.maria@incas.ro

Prog. Elena NEBANCEA, INCAS ― Institutul Național de Cercetări-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România, e-mail: nebancea.elena@incas.ro

LOCAȚIE

Cea de-a 40-a Conferință „Caius Iacob” de Mecanică a Fluidelor și Aplicațiile sale Tehnice va avea loc în perioada 19-20 octombrie 2023, la București, la INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli”, B-dul Iuliu Maniu nr.220, sector 6.

INCAS este situat în Cartierul “Militari” din București, în apropierea stației de metrou “Păcii”. Se poate ajunge la INCAS și cu troleibuzul: 61, 62 și cu autobuzul: 137,138,178 și 236, Stația „Valea Cascadelor”.

Pentru mai multe informații vezi Harta București.

Al 9-lea Workshop Internațional de Modelare Numerică în Științe Aerospațiale„NMAS 2023”

Participanți: Profesorii, inginerii, cercetătorii și studenții interesați sunt invitați să participe la cel de-al 9-lea Workshop Internațional de Modelare Numerică în Științe Aerospațiale „NMAS 2023”

Acest Workshop de 2 zile se concentrează pe simulări numerice și aplicarea acestora în științele aerospațiale atât în ​​proiectarea și construcția lansatoarelor, cât și a sateliților. Vor fi susținute prezentări atât din mediul academic, cât și din partea partenerilor industriali.

SUBIECTE

 1. Tehnologii de propulsie a lansatoarelor și simulări ale motoarelor de rachete
 2. Simularea dinamicii zborului
 3. Modelarea problemelor structurale în corpurile aerospațiale
 4. Proiectarea sistemului pentru sateliți mici.

Eveniment asociat Workshopului
Expoziție: Industria aerospațială și de apărare

TERMENE-LIMITĂ

Depunerea rezumatelor: 24 aprilie 2023

Rezumatele vor fi scrise în limba engleză (vor avea minimum 200 de cuvinte sau dacă sunt „Extended Abstracts”, maximum 4 pagini, redactate în MS Word, Times New Roman, 10 pt) și vor fi publicate în Book of Abstracts.

Participanții la Workshop sunt rugați să trimită titlul lucrării, rezumatul și apartenența autorului (numele instituției, adresa, e-mail, număr de telefon) la următoarea adresă de e-mail: nebancea.elena@incas.ro; florin.mingireanu@rosa.ro

Termenul limită pentru notificarea rezumatelor acceptate: 27 aprilie 2023
Lucrarea integrală trebuie trimisă până la 10 mai 2023. Trimiteți pe e-mail: nebancea.elena@incas.ro

Notă: Autorii trebuie să aibă la dispoziție documentul final complet de hârtie (.doc / .docx sau .pdf) cel mai târziu înainte de prezentare. Lucrarea finală completă și prezentarea vor fi predate președintelui.

Din 2018, „NMAS” implementează cu strictețe politica: fără lucrare, fără prezentare.

Lucrările prezentate la Workshopul „NMAS 2023” vor fi înregistrate pe DVD-ul dedicat evenimentului la rubrica: The 9th International Workshop on Numerical Modeling in Aerospace Sciences, cod: ISSN 2360-1809, ISSN-L 2360-1809.

Prezentările vor fi publicate în limba engleză în Power Point, Word sau PDF.1_007 Lucrările selectate vor fi publicate în revista științifică INCAS BULLETIN: http://bulletin.incas.ro / (Print) ISSN 2066–8201, (Online) ISSN 2247 –4528, ISSN–L 2066–8201, DOI: 10.13111/2066–8201.

INCAS BULLETIN este Open Access (OA).

INCAS BULLETIN este indexat în Baze de date internaționale (BDI): Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus™ – Journals Master List, Crossref, ProQuest, EBSCOhost, Academic Journals Database, SCIPIO – Romanian Editorial Platform, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) -SCHOLAR), SHERPA/ROMEO, WorldCat, J-Gate și multe altele.

TAXA DE ÎNREGISTRARE

Taxa normală – 100 RON
Taxa de student – ​​Gratuit
Taxa se plătește în numerar la recepția Workshopului din 11 mai 2023.

ORGANIZATORII

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (www.incas.ro) este principala unitate de cercetare în științe aerospațiale din România, cu o tradiție de peste 70 de ani în inginerie aerospațială, fizica curgerii și aerodinamică aplicată, folosind tehnologii de ultimă oră și infrastructură unică de importanță strategică națională. INCAS a fost implicat în toate proiectele aeronautice naționale majore pentru zone civile și militare și în prezent acționează ca un jucător major în politica UE de dezvoltare a cercetării și dezvoltării în cadrul viziunii FlightPath 2050 și al viitorului program Orizont Europa.

Președinte și Director General

Ph.D. ing. Catalin NAE

Agenția Spațială Română – ROSA (www.rosa.ro) a fost înființată în 1991 și reorganizată prin Hotărâre de Guvern în 1995 ca instituție publică independentă sub egida Ministerului Cercetării și Tehnologiei (de fapt, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului). și Sport). ROSA este organismul național de coordonare a activităților spațiale.

Misiunile ROSA sunt să promoveze și să coordoneze dezvoltarea și eforturile naționale în domeniu și, în calitate de reprezentant al Guvernului, să promoveze cooperarea internațională. În special, ROSA este autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare orientate pe obiective specifice ale Programului Spațial al României.

Președintele ROSA este Ph.D. ing. Flaviu RĂDUCANU,

Președintele de Onoare este cosmonautul român Dl. Ph.D. ing. Dumitru Dorin PRUNARIU.

Universitatea POLITEHNICA București – UPB (www.upb.ro/en) este cea mai mare și cea mai veche universitate tehnică din țară și printre cele mai prestigioase universități din România.

Tradiția instituției noastre, dezvoltată în peste 190 de ani prin efortul celor mai importanți profesori ai națiunii și al generațiilor de elevi, nu este singurul motiv convingător. Astăzi, Universitatea POLITEHNICA din București trece printr-un proces continuu de modernizare, fiind implicată într-un dialog permanent cu mari universități din Europa și din întreaga lume.

Misiunea Universității POLITEHNICA din București a fost concepută ca un amestec de educație, cercetare și inovare, care reprezintă o cheie către o societate și o economie bazate pe cunoaștere. Crearea cunoștințelor în principal prin cercetare științifică, diseminarea prin educație și formare profesională, diseminarea prin tehnologiile informaționale, precum și utilizarea inovației tehnologice sunt elemente care definesc profilul distinctiv al universității.

Decanul Facultății de Inginerie Aerospațială este prof. dr. ing. Daniel-Eugeniu CRUNȚEANU.

COMITETUL DE PROGRAM

Ph.D. Ruxandra BOTEZ, École de Technologie Supérieure, Université de Québec, Montreal, Canada

Ph.D. John MICOL, NASA Ames, SUA

Ph.D. Anders BLOM, Innovair, Suedia

Ph.D. Richard DEGENHARDT, DLR, Germania

Ph.D. Flaviu RĂDUCANU, ROSA – Agenția Spațială Română, București, România

Ph.D. Marius-Ioan PISO, ROSA – Agenția Spațială Română, București, România

Ph.D. Dumitru PRUNARIU, ROSA – Agenția Spațială Română, București, România

Ph.D. Cătălin NAE, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Liviu-Mihail COSEREANU, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Adriana ȘTEFAN, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, Romania

Ph.D. Mihai Victor PRICOP, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Sorin RADNEF, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Ștefan BOGOS, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Ioan URSU, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. Mircea RUSU, Universitatea din București, România

dr.Daniel-Eugeniu CRUNTEANU, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Romania

Ph.D. Constantin LEVENTIU, Universitatea POLITEHNICA din București, România

Ph.D. Marius STOIA-DJESKA, Universitatea POLITEHNICA din București, România

Ph.D. Petrișor PÂRVU, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Romania

Ph.D. Sterian DĂNĂILĂ, Universitatea POLITEHNICA din București, România

Ph.D. Octavian Thor PLETER, Universitatea POLITEHNICA din București, România

Ph.D. Ion STROE, Universitatea POLITEHNICA din București, România

COMITETUL DE ORGANIZARE 

Ph.D. Florin MINGIREANU, ROSA – Agenția Spațială Română, București, România, florin.mingireanu@rosa.ro

PR. Maria MOCANU, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România, mocanu.maria@incas.ro 

Prog. Elena NEBANCEA, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România, nebancea.elena@incas.ro

Pentru toate întrebările, nu ezitați să contactați Comitetul de Organizare prin e-mail.

MEMBRII SECRETARIATULUI

Ph.D. Mihail BOȚAN, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. George PELIN, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Ph.D. George Cătălin CRISTEA, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

RELAȚII CU PUBLICUL. Teodora DINU, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

RELAȚII CU PUBLICUL. Valentin MIROIU, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România

Partener în sprijinul evenimentului: Chateau Vartely; Youtube;

Locul Workshopului: Locul Workshopului este situat la INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, București, România, Bd. Iuliu Maniu nr. 220, sector 6.

INCAS este situat în Cartierul “Militari” din București, în apropierea stației de metrou “Păcii”. Se poate ajunge la INCAS și cu troleibuzul: 61, 62 și cu autobuzul: 137,138,178 și 236, Stația „Valea Cascadelor”.

Pentru mai multe informații vezi Harta București.

Conferința internațională de științe aerospațiale „AEROSPATIAL 2022”

Conferințele „AEROSPAȚIAL” organizate de Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS București (sub egida Academiei Române) sunt unice în România, reprezentând cel mai prolific loc de întâlnire pentru cercetătorii locali și străini din domeniul cercetării aviatice, Spațiu și Securitate cu scopul prezentării, diseminării și promovării rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Pagina oficială

Workshop internațional Numerical Modelling in Aerospace Sciences

NMAS – International Workshop on Numerical Modelling in Aerospace Sciences este un workshop organizat de Agenția Spațială Română (ROSA), INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și Universitatea POLITEHNICA din București. Acest workshop se desfășoară pe parcursul a două zile și este dedicat simulărilor numerice și aplicării acestora în științele aerospațiale, atât în ​​proiectarea și construcția lansatoarelor, cât și a sateliților.

Pagină oficială

Anunt 16.11.2021

Calendar desfasurare examen cunostinte generale – noiembrie 2021:

– Proba scrisa cunostinte generale: 24-25 noiembrie 2021, ora 09:30 in Sala de sedinte, etaj 2, corp B, INCASCalendar desfasurare examen grade profesionale: ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III – decembrie 2021

– Inscriere, depunere dosare: 08 noiembrie – 07 decembrie 2021. Dosarele se primesc pana in data de 07 decembrie 2021, ora 12:00.

– Proba scrisa specialitate: 08 decembrie 2021, ora 09:30

– Proba orala specialitate: 10 decembrie 2021, ora 09:30

– Afisare rezultate finale: 01-15 februarie 2021

Calendar desfasurare examen grade profesionale: CS II, CS I, IDT II, IDT I – decembrie 2021

– Inscriere, depunere dosare: 08 noiembrie – 07 decembrie 2021. Dosarele se primesc pana in data de 07 decembrie 2021, ora 12:00.

– Analiza dosare – comisii de specialitate: 09-10 decembrie 2021, ora 10:00

– Afisare rezultate finale: 01-15 februarie 2021

Anunt 08.11.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personalprogram lucru 8 ore/zi.

Responsabilități:

– sa organizeze administrarea si gestionarea in conditile impuse de legislate a mijloacelor tehnice de acces la datele cu caracter personal la nivelul unitatii;

– sa dezvolte si sa prelucreze, in virtutea atributiilor sale de serviciu, elementele specifice activitatii asociate GDPR;

– sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale (inclusiv conservarea suporturilor fizice si depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru);

– sa se implice, in mod corespunzator in toate problemele unitatii care privesc protectia datelor cu caracter personal.

Cerinte:

– Studii superioare finalizate (constituie avantaj studiile in domeniul IT / automatica);

– Certificat in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (avantaj);

– Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate;

– Capacitatea de a intelege noile tehnologii si aplicatiile informatice;

– Bune cunostinte de prelucrare statistica, analiza si raportare;

– Experienta intr-o pozitie asemanatoare (constituie avantaj);

– Abilitatea de a reactiona rapid si eficient intr-o situatie de bresa a securitatii informatiei.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 15.11.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Anunt 08.11.2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”- INCAS București organizează în perioada 08-10 decembrie 2021 concurs pentru acordarea de grade profesionale și de ocupare posturi din structura de organizare funcțională a institutului, după cum urmează: Asistent cercetare și dezvoltare tehnologică, CS, CS III, CS II, CS I, IDT, IDT III, IDT II, IDT I.

Înscrierile se primesc până pe data de 07 decembrie 2021, la sediul INCAS din bd. Iuliu Maniu nr. 220 București.

Proiect CAART

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ ”ELIE CARAFOLI” – INCAS BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, cod poștal 061126, derulează, începând cu data de 08.09.2021, proiectul “Construcția, dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare– inovare–instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare a suprafeței terestre – CAART”, Cod SMIS 127074, cofinanțat prin Program Operațional Competitivitate, în baza contractului de finanțare nr. 349/390025/08.09.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar (Ol) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 77.402.929,26 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 77.396.979,26 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităților de cercetare ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București și extinderea componentelor infrastructurii de cercetare din domeniul mediului atmosferic și al observării Pământului – CAART, recunoscută ca infrastructură reper pe roadmapul național 2017- 2027, în scopul îmbunătățirii participării naționale la proiectele europene și internaționale, dar și al atingerii unui grad înalt de competență în domeniul cercetării-inovării, inclusiv specializarea inteligentă a resursei umane. Date fiind eforturile internaționale privind cercetările dedicate mediului atmosferic, INCAS, în calitate de lider național în domeniul științelor aerospațiale, este deplin angajat în crearea, dezvoltarea și operaționalizarea unei infrastructuri de cercetare, parte integrantă a infrastructurilor pan-europene incluse în roadmap-ul European ESFRI, respectiv înființarea unui pol de competitivitate în domeniul cercetării atmosferice și de observare a Terrei prin mijloace aeropurtate în zona de Sud-Est a Europei.

Durata contractului: 27 de luni

Dintre rezultatele prevăzute, se precizează:
a. proiectarea, construcția și amenajarea ”Centrului de instruire-pregătire destinat activităților CDI-CAART”, și implicit crearea a 4 laboratoare noi, complementare celor deja existente în cadrul bazei BECA-CAART:

 • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru simularea zborurilor cu aeronave de cercetare
 • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru tehnici hiperspectrale
 • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru microfizica norilor
 • Laborator de cercetare-inovare-instruire pentru teledetecție nori

  b. Achiziția unor echipamente de cercetare noi, care pot fi ambarcate la bordul / exteriorul platformelor aeropurtate INCAS, respectiv care sunt componente de bază ale laboratoarelor nou create. De asemenea, vor fi achiziționate o serie de licențe software care vor contribui la îmbunătățirea produselor de pre- și post- procesare a seturilor de date înregistrate cu ajutorul echipamentelor de cercetare nou achiziționate / existente.

  c. Crearea unor noi posturi de muncă în domeniul cercetării, ca urmare a investițiilor realizate în laboratoarele CDI – CAART, și implicit specializarea resursei umane recrutate prin intermediul unui program de instruire a resurselor umane.

Anunt 28.07.2021

Ca urmare a interviurilor din data de 28.07.2021, organizate in conformitate cu anuntul din 08.06.2021, urmatorii candidati au fost admisi in vederea angajarii pentru proiectul IceSafari / ACTRIS-RO cod MySMIS 107596:

 • Asistent Cercetare (Nr. Dosar 2548 / 24.06.2021)
 • Technician (Nr. Dosar 2547 / 24.06.2021)

INCAS și ROMAERO au marcat finalizarea fabricației structurii ansamblu fuselaj pentru Demonstratorul European RACER

Vehiculul RACER este o aeronavă de tip „compound”, a cărei proiectare integrală a fuselajului, analiză de rezistență și în regim dinamic, precum și realizarea programului de testare în vederea omologării și acceptabilității la zbor în anul 2022 sunt realizate de Consortiul RoRCraft, format din INCAS – Institutul Național de Cercetare Aerospațială „Elie Carafoli” și ROMAERO S.A. La nivel tehnologic industrial, pentru RACER s-au realizat, în premieră în România, primele structuri hibride portante de elicopter, precum și implementarea tehnologiilor de fabricație și montaj necesare la ROMAERO S.A.

La eveniment au luat parte, alături de cele două entități naționale partenere ale proiectului, INCAS și ROMAERO, membri ai Guvernului României, reprezentanți din partea EU – JU Clean Sky2, coordonatorul Airbus Helicopters, membri ai autorității contractante din partea Comisiei Europene, precum și principalii stakeholderi și mass-media.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul ROMAERO SA, într-un format inovator, hibrid, care a inclus atât prezența partenerilor care au contribuit la realizarea RACER cât și intervenții video online ale unor colaboratori europeni. Printre invitati, menționăm pe Dl. Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenioratului și Turismului, Dl. Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării si Digitalizării, Dl. Daniel Popescu, director general ROMAERO, Dr. Ing. Cătălin Nae, președinte si director general INCAS, Axel Krein, Executive Director – Clean Sky Joint Undertaking, Cristinel Pătrașcu, șeful Centrului de Cercetare-Dezvoltare din ROMAERO, Antonello Marino – Fast RotorCraft Project Officer, Peter Ristok- Airbus Helicopters, Future Projects Engineering ETR – Research and Innovation (TBC), Julien Guitton -Airbus Helicopters, R&T Program Manager.

Proiectul RACER este cu atât mai elocvent cu cât reprezintă o sinergie între două structuri complementare, consacrate în domeniul de activitate, respectiv INCAS – prin cele peste șapte decenii de cercetare-dezvoltare în domeniul aerospațial și ROMAERO S.A., partener industrial tradițional al institutului, cu o istorie de peste 100 de ani.

Fuselajul Elicopterul RACER

Cu ocazia acestui eveniment, Ministrul Cercetării a ținut să sublinieze încă o dată importanța colaborării între cele două domenii, cel teoretic și cel al realizărilor industriale concrete. “Cercetarea nu trebuie să rămână în teze de doctorat, ea trebuie convertită în valoare economică si implicit trebuie promovată în constiința publică. Este ineficient să avem rezultate remarcabile care rămân doar în literatura de specialitate, dacă cei de la care așteptăm finanțare, respectiv contribuabilii, nu cunosc aceste rezultate. Îmi asum această datorie, în cadrul ministerului pe care îl coordonez, de a face publice reușitele cu care în acest moment ne mândrim. Avem nevoie de materia cenusie a acestei țări, pe care trebuie să o punem în valoare și să o respectăm. Vă mulțumesc pentru invitație și îmi doresc să fim martori cât mai des ai exemplelor de conversie economică a rezultatelor cercetării”, a declarat ministrul Teleman.

Dr. Ing. Cătălin Nae a precizat că acest moment este de o importanță istorică atât pentru membrii consorțiului cât și pentru capabilitățile României în domeniu, întrucât prin proiectul RACER s-a realizat prima livrare de flyable hardware: “Pentru ROMAERO este un moment de deosebit succes, prin livrarea către partenerul industrial integrator, urmează permit to fly, o altă piatră de hotar și foarte curând o să facem teste. Este o șansă unică pe care o avem în acest moment și vom căuta noi parteneri, noi oportunități și finanțare. Am reușit să identificăm resurse naționale sub forma unui consorțiu care a dus la bun sfârșit aceste activități pe care le vedeți astăzi, de dimensiune europeană și suntem capabili să continuăm dezvoltarea pentru noile programe.”

Joint Undertaking -JU Clean Sky2 este cel mai important parteneriat public-privat în cadrul H2020, destinat dezvoltărilor tehnologice din sectorul aerospațial, cu un buget total de peste 4 miliarde de euro. România este Core-Partner în cadrul Clean Sky2, prin Consorțiul RoRCraft și are poziția de membru în viitorul Parteneriat Clean Aviation, care va continua Clean Sky2 în cadrul programului-cadru Orizont Europa, începând cu 2021.

Împreună cu principalul partener din Clean Sky, Airbus Helicopters DE, s-a finalizat o etapă deosebit de importantă în cadrul acestei demonstrații tehnologice de maximă complexitate. Festivitatea a marcat finalizarea fabricației și pregătirea pentru livrare a fuselajului central al demonstratorului RACER (Rapid And Cost – Effective Rotorcraft), proiectul fanion al inițiativei tehnologice Clean Sky 2, dezvoltat sub coordonarea Airbus Helicopters în cadrul Clean Sky2, ca o aeronavă de nouă generație pentru misiuni de salvare și intervenție rapidă, într-o configurație revoluționară.

Dl. Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, Antreprenioratului și Turismului a declarat: “Astăzi asistăm cu mare bucurie la finalizarea fabricației si pregătirea pentru livrare a fuselajului central al prototipului RACER. Este un lucru extraordinar că un astfel de prototip și o astfel de componentă se poate realiza în România. Nu este meritul meu, sau în general meritul clasei politice, ci este meritul oamenilor extraordinari care au muncit în echipa ROMAERO, în echipa INCAS și al tuturor inginerilor, cercetătorilor și tehnicienilor care au făcut posibil acest lucru astăzi. Asta arată că există cooperare industrială între noi, AIRBUS și restul țărilor din Uniunea Europeana. Trebuie să devenim o economie cu valoare adaugată mare și, iată, am demonstrat că putem realiza un astfel de demers, prin dezvoltarea de noi capacități ale României. Sper să am oportunitatea să particip la cât mai multe astfel de premiere.”

În particular, menționăm ca Proiectul RotorCraft-Fuselage Manufacturing for RACER (LifeRCraft) demonstrator condus de RoRCraft este în desfășurare începând cu 1 iulie 2015. Valoarea bugetului alocat de Comisia Europeană prin Autoritatea Contractantă Clean Sky 2 pentru consorțiul român pentru perioada 2015-2021 a fost de aproximativ 18,5 milioane de euro.

Simultan cu activitățile din RACER, RoRCraft a inițiat CompAct- proiect cofinanțat în cadrul „Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Acțiunea 1.1.3 – Crearea de Sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale, lansat în 2016 de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de către Ministerul Cercetării și Inovării.

Acest apel susține sinergiile cu Programul Orizont 2020 și se referă în mod specific la activități complementare Clean Sky 2 în contextul Memorandumului de înțelegere semnat între Autoritatea contractantă Clean Sky 2 și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România -ANCSI (în prezent, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării).

RoRCraft reprezintă totodată și un element de sinergie cu PNCDI-3 –subprogramul 3.6 Premierea Participării la Orizont 2020- proiect suport finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care a permis Consorțiului RoRCraft aprofundarea cercetării și pregătirea tinerilor cercetători în domeniul proiectării, calculului şi testării componentelor din materiale compozite. Scopul este creșterea eficienței rezultatelor proiectului european şi a competitivităţii INCAS în vederea aplicării cunoştinţelor dobândite, în noi proiecte, în cadrul Programului H2020 și în viitor.

35 de ani de la primul zbor al avionului IAR 99 Șoim

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Elie Carafoli” organizează împreună cu Statul Major al Forțelor Aeriene, prin UM01838 Boboc,evenimentul aniversar “35 de ani de la primul zbor al avionului IAR 99 Șoim”,pe data de 18 iunie 2021, la Baza aeriană de antrenament Boboc, județul Buzău, începând cu ora 9:45.

Concurs post inginer sistem / IT

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de inginer sistem / IT pentru locația Măneciu Prahova, Platforma I.N.C.A.S. – Măneciu, program lucru 8 ore/zi.

Responsabilități:

 • Asigurarea echipamentelor / sistemelor hardware și software dedicate proiectelor de cercetare – dezvoltare desfașurate în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;
 • Mentenanță echipamente hardware (PC, Laptop-uri, Imprimante, Sisteme de supraveghere, echipamente rețea) și software;
 • Oferirea de suport pentru toate problemele de natură tehnică IT apărute în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;

Cerinte:

 • Studii superioare ȋn domeniul IT (informatică, calculatoare, automatizări) ;
 • Cunoştinţe privind administrarea sistemelor informatice, cunoştinţe hard şi soft;
 • Cunoştinţe de limba engleză (în special termeni tehnici) ;
 • Disponibilitate, flexibilitate, profesionalism.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 14.06.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Anunt 08.06.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru:

 • un post de tehnician, program lucru 4 ore/zi;
 • un post de asistent de cercetare, program lucru 4 ore/zi.

Cerințe:

 • Poziția de technician vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.
 • Poziția de asistent de cercetare vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 07.07.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Anunt 13.05.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de inginer sistem / IT pentru locația Măneciu Prahova, Platforma I.N.C.A.S. – Măneciu, program lucru 8 ore/zi.

Responsabilități:

 • Asigurarea echipamentelor / sistemelor hardware și software dedicate proiectelor de cercetare – dezvoltare desfașurate în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;
 • Mentenanță echipamente hardware (PC, Laptop-uri, Imprimante, Sisteme de supraveghere, echipamente rețea) și software;
 • Oferirea de suport pentru toate problemele de natură tehnică IT apărute în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;

Cerinte:

 • Studii superioare ȋn domeniul IT (informatică, calculatoare, automatizări) ;
 • Cunoştinţe privind administrarea sistemelor informatice, cunoştinţe hard şi soft;
 • Cunoştinţe de limba engleză (în special termeni tehnici) ;
 • Disponibilitate, flexibilitate, profesionalism.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 14.06.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Rezultate examen

 • 07 decembrie 2020

Ca urmare a deciziei Consiliului Stiintific din data de 07 decembrie 2020, rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor stiintifice ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III, se vor afisa pe data de 14 decembrie 2020.

 • 04 decembrie 2020

Rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor profesionale se vor afisa pe data de 07 decembrie 2020.

Anunt 07.12.2020

Ca urnare a deciziei Consiliului Stiintific din data de 07 decembrie 2020, rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor stiintifice ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III, se vor afisa pe data de 14 decembrie 2020.

Acces versiunea veche site