08/02/2022

Workshop internațional Numerical Modelling in Aerospace Sciences

NMAS – International Workshop on Numerical Modelling in Aerospace Sciences este un workshop organizat de Agenția Spațială Română (ROSA), INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și Universitatea POLITEHNICA din București. Acest workshop se desfășoară pe parcursul a două zile și este dedicat simulărilor numerice și aplicării acestora în științele aerospațiale, atât în ​​proiectarea și construcția lansatoarelor, cât și a sateliților.

Pagină oficială

Acces versiunea veche site