INFORMAȚII

Politica de confidențialitate

Gestionarea responsabilă a datelor cu caracter personal este o prioritate ridicată pentru INCAS. Am dori ca utilizatorii să știe ce date sunt colectate și cum sunt utilizate.

Date personale

Utilizarea site-ului web INCAS este în general posibilă fără a vă dezvălui identitatea.

Ce sunt datele personale?
Datele personale sunt informații (ex.numele, adresa, adresa poștală, numărul de telefon) care pot fi folosite pentru a afla identitatea utilizatorilor. Informațiile care nu sunt asociate cu identitatea nu sunt incluse.

Colectarea și stocarea datelor

INCAS folosește un instrument de urmărire web pentru a obține informații anonime despre comportamentul vizitatorilor atunci când vizitează site-urile web. Din aceste date pot fi create profiluri de utilizator sub un pseudonim. Cookie-urile stocate în acest scop sunt folosite exclusiv pentru efectua analize despre comportamentul de utilizare pe site-ul INCAS și pentru a verifica periodic informațiile furnizate utilizatorilor. Nicio dată cu caracter personal nu este stocată sau transmisă terților. Vă puteți opune colectării și stocării datelor în orice moment, cu efect pentru viitor.

Dacă ne trimiteți un mesaj folosind formularul de contact sau un e-mail, datele dumneavoastră vor fi folosite pentru a corespondența cu dumneavoastră.

Dacă primim un mesaj prin formularul de contact sau prin e-mail, presupunem că suntem autorizați să răspundem prin e-mail. În caz contrar, trebuie să ne informați în mod expres despre un alt tip de comunicare.

Conținutul formularelor de contact este transmis printr-o conexiune https criptată.

Atunci când utilizați un formular de contact, adresa IP a expeditorului este transmisă în plus față de conținutul câmpurilor de date. În principiu, acest lucru se întâmplă și la trimiterea unui e-mail convențional. Înainte de a trimite formularul de contact, vi se va cere să fiți de acord cu transmiterea și stocarea adresei IP. Adresa IP este utilizată exclusiv în cadrul măsurilor de aplicare a legii și de securitate la nivel național, în conformitate cu cerințele legale.

Dacă vă înregistrați la o listă de e-mail-uri sau o bază de date INCAS, vă vom cere numele și alte informații personale. Prin introducerea datelor dumneavoastră, sunteți de acord cu utilizarea intenționată a acestora. Stocăm informațiile dumneavoastră pe servere special protejate din România. Accesul la acesta este posibil doar pentru câteva persoane special autorizate care sunt implicate cu suportul tehnic, comercial sau editorial al serverului.

Stocăm datele dumneavoastră doar atâta timp cât este necesar pentru utilizarea în scop. De exemplu, datele dumneavoastră vor fi șterse atunci când vă dezabonați de la un buletin informativ.

Adresele IP

O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trendului şi performanţei site-ului web.

Cookies

Un „cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dvs şi care permite site-ului să îşi amintească cine sunteţi. Cookies nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în computerul dvs. INCAS foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ne spun adresa dvs. de email şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal. Dacă vizitaţi website-ul INCAS, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de către vizitator. Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi instala browserul pentru a vă informa când primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru.

Tehnologii de tip „Web beacons”

Un web beacon este un mic fişier imagine în cadrul unei pagini web care poate fi folosit pentru a colecta anumite informaţii de pe computerul dvs. ca de ex., adresa IP, momentul în care a fost vizitat conţinutul, tipul de browser şi existenţa cookies instalate anterior de acelaşi server. INCAS foloseşte web beacons exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. INCAS sau furnizorii săi de servicii pot folosi web beacons pentru a urmări eficienţa unor site-uri web ale unor terţe părţi care ne furnizează servicii de recrutare sau marketing sau pentru a realiza statistici consolidate ale vizitatorilor şi a gestiona cookies. Aveţi opţiunea de face unele web beacons inutilizabile prin respingerea fişierelor cookies asociate. Fişierul web beacon poate în continuare înregistra o vizită anonimă de pe adresa dvs. IP, dar informaţiile oferite de cookie nu vor fi înregistrate. În unele dintre comunicările noastre, s-ar putea să confirmăm adresa de email a unui destinatar prin linkurile încorporate în mesaje. Noi colectăm aceste informaţii pentru a măsura interesul utilizatorilor şi a facilita informarea viitoare a utilizatorului.

Regulamentul GDPR conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

 • dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 • dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  i.datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  ii.utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  iii.utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  v.datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  vi.datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  iv.atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 • dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

Termeni și definiții
Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Consimţământ: orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate

Utilizator: persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, având vârsta de minimum 18 ani, care își exprimă consimțământul pentru utilizarea datelor de către INCAS.

Autoritate de supraveghere: autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Modificări ale Politicii de confidențialitate

În cursul dezvoltării ulterioare (tehnologice) a site-ului nostru web, pot deveni necesare modificări ale acestei declarații de protecție a datelor. Prin urmare, vă recomandăm să citiți din nou această declarație de protecție a datelor din când în când.

Acces versiunea veche site