PROGRAM

Program Mediu

Programul de Mediu din cadrul INCAS își propune îmbunătățirea nivelului actual de înțelegere al fenomenelor atmosferice cu impact major asupra mediului și sănătății umane.

Programul de Mediu din cadrul INCAS își propune îmbunătățirea nivelului actual de înțelegere al fenomenelor atmosferice cu impact major asupra mediului și sănătății umane.

Programul de Mediu din cadrul INCAS își propune îmbunătățirea nivelului actual de înțelegere al fenomenelor atmosferice cu impact major asupra mediului și sănătății umane prin asigurarea și dezvoltarea unor capabilități tehnologice avansate de cercetare, care să furnizeze informații calitative și de înaltă acuratețe, necesare în abordarea sistematică a principalelor provocări științifice și tehnice din domeniul științelor atmosferice.   

Programul susține o abordare interdisciplinară a principalelor întrebări științifice în vederea asigurării diseminării rezultatelor obținute atât către comunitatea științifică, cât mai ales către factorii de decizie de la nivel național / european, astfel  fiind sprijinită și consolidată colaborarea cu autoritățile naționale cu atribuții în domeniul protecției mediului. 

Prin intermediul acestui program, sunt sprijinite următoarele:

a. cercetarea avansată a mediului atmosferic prin monitorizarea și evaluarea condițiilor de mediu (studii complexe de monitorizare a anumitor parametri / constituenți atmosferici);

b. monitorizarea topografiei suprafețelor – scanare topografică cu ajutorul platformelor și instrumentației aeropurtate;

c. dezvoltarea unor capacități specifice de procesare utile în analiza datelor experimentale;

d. specializarea inteligentă a resursei umane. 

Programul de mediu încurajează transferul de cunoștințe doar din domeniul de aplicare a expertizei către părțile interesate. De asemenea, sunt oferite servicii de consultanță pentru configurarea instrumentală a platformelor aeriene, consultanță pentru desfășurarea și execuția campaniilor / misiunilor de cercetare atmosferice.

Manager Program

Dr. Fiz. Andreea CALCAN

Email:calcan.andreea@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site