CAPABILITĂȚI

Fizica Curgerilor

Secția Fizica Curgerilor a INCAS are în componență patru compartimente, trei de inginerie și unul de fizică.

Secția Fizica Curgerilor a INCAS are în componență patru compartimente, trei de inginerie și unul de fizică.

Compartimentul Aerodinamică Generală are experiență în realizarea configurațiilor de aeronave ce țin de aviația generală, utilizând metode de optimizare. Proiectele derulate în cadrul compartimentului au implicat post procesarea datelor aerodinamice experimentale, analiza performanței și stabilității aeronavelor, proiectare și analiză vehicule de tip VTOL.

Compartimentul de Simulare Numerică se axează pe analiza aerodinamică a configurațiilor complexe și fenomenelor asociate domeniului aerospațial. Capabilitățile dezvoltate se aliniază cerințelor specifice aplicațiilor care includ diverse regimuri (de la subsonic la hipersonic), modele multifazice, reacții chimice (disociere, ionizare), transfer de căldură, modele aeroacustice și calcule de dinamică cu până la șase grade de libertate pentru corpuri imersate în curgeri. Sistemul SGI UV2000 (500 nuclee) din dotarea INCAS permite realizarea simulărilor numerice pentru cazurile complexe, de mari dimensiuni utilizând programe comerciale sau proprii. Un al doilea cluster, bazat pe servere Dell (400 nuclee) este configurat cu soluții CFD de tip freeware.

Compartimentul Aerodinamică Ambientală are ca obiectiv dezvoltarea și aplicarea tehnicilor experimentale dedicate analizei de calitate a aerului, fizica atmosferei și observarea Pământului. Capabilitățile compartimentului includ atât infrastructuri la sol cât și laboratoare aeropurtate, care fac obiectul unor investiții strategice cu scopul de a crește competența institutului pe plan european. Operarea lor asigură un portofoliu larg de servicii pe care INCAS le poate oferi în domeniile asociate cercetării aerospațiale.

Compartimentul Spațiu este implicat în proiecte de dezvoltare și validare a demonstratoarelor reutilizabile. Competențele compartimentului sunt definite de proiectarea multi-disciplinară, inginerie de sistem, optimizare de traiectorie, proiectare mecanică, analiză structurală, optimizare multidisciplinară și GNC pentru vehicule sub-orbitale și orbitale.

Acces versiunea veche site