ORGANIZARE

Consiliu Științific

Consiliul Știintific INCAS este un organism specializat pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare și transfer tehnologic, format din membrii aleși, de drept și membrii onorifici.

Consiliul Știinţific este organizat şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie prin decizia 11/30.06.2016.

Membri

Membrii Consiliului Științific sunt cercetători cu merite deosebite în domeniul aeronautic care ajută la crearea unui mediu academic de top și intărește relațiile între comunitatea științifică mai largă și INCAS, analizând totodată inițiativele de cercetare și dezvoltare intituțională.

Consiliul Științific are următoarea componență:

Dr. Fiz. Adriana Ștefan

Președinte Consiliu Științific

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Cătălin Nae

Director General

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Liviu Coșereanu

Director Știinţific

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Victor Pricop

Vicepreședinte Consiliu Științific

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Ștefan Bogos

Membru

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Fiz. Andreea Calcan

Membru

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Dragoș Guță

Membru

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Cornel Stoica

Membru

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Adrian Toader

Membru

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Constantin Olivotto

Membru consilier

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Sorin Radnef

Membru consilier

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Mat. Ioan Ursu

Membru consilier

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Victor Manoliu

Membru consilier

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. John Micol

NASA Ames, SUA - membru invitat permanent

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Anders Blom

Innovair, Sweden - membru invitat permanent

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ruxandra Botez

École de technologie supérieure ÉTS, University of Quebec, Canada - membru invitat permanent

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Richard Degenhardt

DLR, Germany - membru invitat permanent

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Decanul Facultății de Inginerie Aerospațială

UPB, România - membru invitat permanent

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Acces versiunea veche site