PROGRAM

Program Investiții din Surse de Finanțare Națională și Internațională

Consolidarea poziției de lider regional al INCAS în domeniul sectorului aerospațial.

Consolidarea poziției de lider regional al INCAS în domeniul sectorului aerospațial.

Are ca scop principal dezvoltarea infrastructurii de cercetare AEROSPAȚIAL – Platforma pentru Cercetare, Simulare, Testare și Certificare Vehicule Aerospațiale, parte în cadrul propunerii ESFRI JSVFA – Joint Simulation and Virtualization Facility in Aerospace, promovată de INCAS în cadrul road-map-ului național. 

  Obiectivele principale ale acestui program sunt:

–  Consolidarea poziției de lider regional al INCAS în domeniul tehnologiilor aferente sectorului aerospațial și valorificarea capabilităților de colaborare cu agenții economici din România;

– Asigurarea vizibilității internaționale a rezultatelor cercetării românești în industria aerospațială;

– Dezvoltarea durabilă pentru infrastructura AEROSPAȚIAL prin investiții specifice de ultimă generație în infrastructuri CDI de interes european localizate în România;

– Formarea, perfecționarea și valorificarea resurselor umane înalt specializate pentru Industry 4.0 și crearea de noi locuri de muncă cu înaltă calificare;

– Susținerea inovării tehnologice și valorificarea rezultatelor cercetării de excelență prin asigurarea transferului rezultatelor către comunitatea științifică și agenții economici din domeniul aerospațial.

Prin intermediul Programului Investiții din Surse de Finanțare Națională și Internațională, INCAS își completează capabilitățile  de cercetare- dezvoltare din domeniul tehnologiilor aerospațiale fapt ce permite creșterea performanței instituționale într-un sector deosebit de relevant pentru România. Pe lângă contribuția directă în creșterea de competitivitate, programul facilitează accesarea de noi proiecte, creșterea vizibilității internaționale și a valorii de brand.

Manager Program

Ing. Emil COSTEA

Email:costea.emil@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site