PROGRAM

Program NUCLEU

Programul Nucleu INCAS AEROEXPERT 2019-2022 este dedicat creșterii capacității tehnologice, de expertiză tehnică și utilizare eficientă a infrastructurii pentru cercetări fundamentale și aplicative în domeniul aerospațial la INCAS.

Programul Nucleu INCAS AEROEXPERT 2019-2022 este dedicat creșterii capacității tehnologice, de expertiză tehnică și utilizare eficientă a infrastructurii pentru cercetări fundamentale și aplicative în domeniul aerospațial la INCAS.

Competitivitatea instalațiilor

 • Creșterea capacității de concepție, analiză și expertiză pentru domeniul aerospațial la nivel de competitivitate științifică internațională și în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene și internaționale;
 • Dezvoltarea capacității specifice pentru participarea la programele de cercetare ale Uniunii Europene, la programele ESA și în parteneriate internaționale majore;
 • Exploatarea superioară a resurselor pentru cercetare și a infrastructurii unice pentru cercetare aerospațială în domenii de nișă de competitivitate pe plan mondial;
 • Asigurarea capacității pentru elaborarea de strategii de dezvoltare tehnologică în domeniul spațial și aeronautic;
 • Concepție, proiectare și simulare complexă pentru structuri, sisteme și vehicule aerospațiale în medii virtuale, utilizând tehnologii specifice ICT, HPC – calcul de înaltă performanță și VR – realitate virtuală;
 • Fizica curgerilor complexe, cu interacțiuni termo-chimice complexe specifice mediului atmosferic și spațiului cosmic;
 • Dezvoltarea și testare, în condiții de similitudine avansată pentru materiale de noua generație, integrate cu elemente de morphing, sisteme de monitorizare a sănătății structurii și sisteme de auto-curățire (self-cleaning);
 • Dinamica zborului atmosferic și spațial, cu particularizări specifice dinamicii în timpul proceselor de decolare/lansare, reintrare în atmosferă și aterizare, precum și pentru zborul autonom inteligent;
 • Testare „on-ground” la nivele de similitudine ridicate pentru sisteme aerospațiale, utilizând infrastructura INCAS (tunele aerodinamice, aria de încercări structurale, încercări mecano-climatice, etc.);
 • Testare „in flight” la nivel operațional, atât la nivel de vehicule aerospațiale, cât și la nivel global pentru ATS – Air Traffic System și managementul spațiului aerian;
 • Investigații „in-situ” pentru cercetarea mediului aerian, cu dezvoltare de senzori și instrumente ambarcate și cu utilizarea de laboratoare aeriene specializate;
 • Cercetări privind intervenții active în atmosferă utilizând baza de cercetări BECA și aeronavele laborator din flota INCAS.

Manager Program

Dr. Ing. Liviu COȘEREANU

Email:cosereanu.liviu@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site