INCAS continuă consolidarea poziției sale de lider regional în domeniul cercetării aerospațiale, bazându-se pe o constantă modernizare și dezvoltare a capacităților și capabilităților institutului.

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” este unitatea de cercetare de vârf în științele aerospațiale din România, cu o tradiție de 75 de ani în ingineria aerospațială, fizica curgerii și aerodinamica aplicată, utilizând tehnologii de ultimă generație și infrastructură unică de importanță strategică națională.

INCAS a fost implicat în toate proiectele aeronautice naționale majore pentru zonele civile și militare și acționează în prezent ca un actor important în politica Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare în cadrul viziunii FlightPath 2050 și a programului Horizon Europe.

75 de ani de tradiție
în cercetare aerospațială

75

ani de cercetare și
dezvoltare aerospațială

10.000+

de rafale supersonice
executate cu succes

2008

statut
INCD

În 2007 INCAS a inițiat o strategie solidă pe termen lung pentru recunoașterea statutului și capabilităților României în științele aerospațiale, folosind infrastructura de cercetare unică (inclusiv tuneluri aerodinamice cu tehnologie de ultimă generație) și competențe remarcabile în domeniile majore și de nișă pentru dezvoltare la scară internațională. În același timp, INCAS a fost recunoscut ca factor de decizie politică în Europa și la nivel internațional, jucând un rol major în toate documentele și viziunile programatice dezvoltate în ultimii 15 ani în domeniul aeronauticii.

Reorganizat în decembrie 2008 în conformitate cu HG 1463, INCAS a fost repoziționat ca unitate de cercetare, acționând în conformitate cu dreptul public ca INCD (Institut Național de Cercetare și Dezvoltare). Această transformare recuperează poziția inițială a INCAS ca succesor al INCREST – Institutul Național pentru Creație Științifică și Tehnologică înainte de 1990, urmată de o perioadă de 20 de ani de activitate cu statutul de companie privată a statului român.

Elaborarea actualului plan de dezvoltare se bazează pe analiza zonei globale de cercetare și dezvoltare și a noilor provocări impuse de mediul economic și social în schimbare. INCAS este unul dintre contribuitorii pentru FlightPath 2050 și un participant activ la noul ACARE – Consiliul consultativ pentru cercetare aeronautică. De asemenea, institutul a dezvoltat împreună cu EREA – Unitatea europeană de cercetare în domeniul aeronauticii „Viziunea pentru viitor – Către generația viitoare a sistemului de transport aerian”, a inițiat și a semnat ca membru instituțional “Carta europeană a cercetătorilor” și “Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor” și este unul dintre membrii fondatori ai IFAR – Forumul internațional pentru cercetarea aviației. Aceasta este o bază solidă pentru fundamentarea și implementarea Strategiei și Planului de dezvoltare propuse pentru INCAS în următorul deceniu.

Acces versiunea veche site