PROGRAM

Program Demonstratoare de Mari Dimensiuni

Programul Demonstratoare de Mari Dimensiuni al INCAS înglobează activitățile institutului în ceea ce privește activitățile legate de inginerie și transfer tehnologic pentru produse noi sau în curs de dezvoltare.

Programul Demonstratoare de Mari Dimensiuni al INCAS înglobează activitățile institutului în ceea ce privește activitățile legate de inginerie și transfer tehnologic pentru produse noi sau în curs de dezvoltare.

Programul își propune să reprezinte ”puntea” dintre cercetarea fundamentală sau aplicativă (Technology Readiness Level 2-4) și maturizarea sau demonstrarea diferitelor concepte sau tehnologii prin teste și analize relevante (TRL 5-6), efecte combinate și demonstrate la scară reală, care vor sta la baza noilor produse destinate mediului industrial și economic.

Obiectivul specific al programului îl reprezintă ingineria aplicată-dezvoltarea tehnologică (proiectare, analize de rezistență, oboseală, funcționalitate, cinematică, studii de integrare, dezvoltarea desenelor de execuție, pregătirea de fabricație și fabricația la scara reală sau relevantă) validând activitatea prin testare.

Programul Demonstratoare de Mari Dimensiuni vine în sprijinul antreprenorilor, putând să pună la dispoziție know how-ul obținut prin activități specifice (rezultate experimentale, modele funcționale, brevete etc.), care poate sta la baza creării de noi entități (cu ajutorul programelor de tip start-up și spin-off) susținând transferul tehnologic și valorificarea rezultatelor în mediul economic.

Manager Program

Ing. Ionuț BRÎNZĂ

Email:brinza.ionut@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site