PROGRAME

Program Instalații Experimentale

Programul Instalații Experimentale din cadrul institutului are ca scop îmbunătățirea cunoștintelor din domeniul aerospațial.

Programul Instalații Experimentale din cadrul institutului are ca scop îmbunătățirea cunoștintelor din domeniul aerospațial.

Obiectivul final al acestor eforturi este susținerea dezvoltării de noi tehnologii care să permită realizarea de noi aeronave ce îndeplinesc condițiile tot mai riguroase din punct de vedere al consumului de energie, al poluării (inclusiv sonoră) și al siguranței.

Acest program este construit în jurul celor mai importante instalații ale INCAS, Sufleria Trisonică și Sufleria Subsonică, instalații strategice la nivel național și european.

Competitivitatea instalațiilor

  • Modernizarea continuă a acestor infrastructuri prin integrarea de echipamente și senzori de ultimă generație
  • Dezvoltarea internă a unor utilaje și instrumente
  • Dezvoltarea resursei umane
  • Realizarea de programe software pentru diferite automatizări, achiziția și procesarea de date
  • Realizarea de teste avansate pentru validări și calibrări

Flexibilitate

Datorită flexibilității și abordării multidisciplinare, pe lângă domeniul de bază vizat, programul susține indirect și alte sectoare cum ar fi domeniile: energetic (prin realizarea de teste pentru turbine eoliene), feroviar (prin realizare de teste pentru diferite configurații de trenuri) etc.

Manager Program

Dr. Ing. Cornel STOICA

Email:stoica.cornel@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site