Program

Program Spațiu

Prin intermediul Programului Spațiu sunt dezvoltate demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale bazate pe motor turbojet și pe motor rachetă.

Prin intermediul Programului Spațiu sunt dezvoltate demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale bazate pe motor turbojet și pe motor rachetă.

INCAS, desemnat Centru de Excelență în domeniul lansatoarelor și vehiculelor spațiale, își propune prin Programul Spațiu implementarea activităților de cercetare în vederea creșterii nivelului de maturitate tehnologică de la TRL 2 la TRL 8 pentru proiecte spațiale complexe.

În cadrul Programului Spațiu, INCAS are capabilități de cercetare-dezvoltare pentru:

  • Demonstratoare reutilizabile;
  • Lansatoare;
  • Vehicule de reintrare;
  • Sateliți;
  • Bancuri de testare.

Programul Spațiu al INCAS este concentrat din anul 2017 către proiectare multi-disciplinară, inginerie de sistem, optimizare de traiectorie, proiectare mecanică, analiză structurală, optimizare topologică și Guidance, Navigation and Control (GNC) pentru vehicule sub-orbitale și orbitale.

Manager Program

Ing. Ana-Maria Neculăescu

Email:neculaescu.ana@incas.ro Telefon:40-21-434 0083
Acces versiunea veche site