Capabilități

Materiale Avansate și Tribologie

Laboratorul este destinat cercetării pentru materiale Avansate și Tribologie.

Laboratorul este destinat cercetării pentru materiale Avansate și Tribologie.

Laboratorul de materiale avansate este destinat pentru concepția și definirea arhitecturii structurale a materialelor compozite polimetrice pe bază de fibre, controlul rețelei structurale prin aditivarea materialelor compozite, sinteza unor sisteme nanocomposite polimerice pe bază de nanopulberi, analiza modificarilor arhitecturale în structura matriceală a materialului compozit – îmbunătățirea compoziționala a rășinii pentru realizarea materialelor compozite funcționale.
De asemenea, laboratorul contribuie la optimizarea procesului de distribuție cuantificată a nanoaditivilor și a materialelor de ranforsare macro – controlul defectelor prin ultrasonicare/ evaluare morfologică și reologia fluidelor, controlul distribuției nanoaditivilor și analiza la interfață a modificărilor induse de tratamentele chimice asupra materialelor de ranforsare.

Totodată, laboratorul permite efectuarea de teste asupra materialelor de ranforsare modificate, analize morfostructurale pentru reactivitatea suprafeței prin crearea de micro-pori sau zone aderente pe suprafața filamentelor, precum și tratamentele chimice realizate asupra materialelor de ranforsare în vederea modificării morfologiei și creșterea rugozitatii suprafeței fibrelor. În acest fel se îmbunătățește adeziunea prin creșterea umectabilității suprafețelor filamentelor de către rășină.

Laboratorul de tribologie este destinat cercetării în domeniul lubrificației, fiind axat pe dezvoltarea și evaluarea materialelor lubrifiante solide, incluzând polimeri, nanocompozite, pelicule subțiri și lubrifianți biodegradabili precum și aplicarea acestora în sisteme de uzură și medii extreme (în special în mediul spațial și aplicații la temperaturi ridicate). În principal laboratorul permite evaluarea comportamentului tribologic al compozitelor hibride pe baza matricei termoplastice nanofilate cu armătura de fibre cu proprietăți de frecare / uzură performante, precum și studiul tribologic al materialelor compozite PA6/nanoaditivate. În particular, pentru industria aerospațială, laboratorul efectuează cercetări asupra proceselor de lubrificație, studii de frecare și uzură la suprafețele de contact (în regim hidrodinamic, uscat sau limită), studiul factorilor de uzură asupra turbomotoarelor și motoarelor rachetă.

Acces versiunea veche site