08/01/2024

Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli”, anunță finalizarea proiectului cu titlul: "Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii "Green" în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară - TGA Technologies for Green aviation".

Valoarea totală a proiectului este de 85.234.920,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 84.756.737,87 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 72.043.227,19 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 12.713.510,68 lei). Durata proiectului: 42 de luni (Data începerii proiectului: 14 iulie 2020 – Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2023). Cod SMIS: 127115 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competi- tivitate 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Denumire Data Actualizări Document
TGA Technologies for Green aviation 2024 descarcă
Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director proiect

Emil COSTEA

Email:costea.emil@incas.ro
Acces versiunea veche site