01/09/2023

”UAM PENTRU BUCUREȘTI – SMART CITY” – Primul eveniment dedicat Mobilității Aeriene Urbane din România

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” împreună cu Primăria Municipiului București, Prefectura Municipiului București, Asociația Culturală Petofi București și Fundația Progres prin Educație vă invită să participați la evenimentul “UAM pentru București – Smart City”, care va avea loc pe data de 21 septembrie 2023, la Casa de Cultură” Petőfi Sándor” din București.

INCAS – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, în parteneriat cu Primăria București, Prefectura București, Fundația Progres Prin Educație și Asociația Culturală Petőfi București a organizat la sfârșitul lunii septembrie „UAM PENTRU BUCUREȘTI SMART CITY”, primul eveniment dedicat mobilității urbane în spațiul aerian din România.

Evenimentul a reunit specialiști în domeniul aeronauticii din partea INCAS, ROMATSA, AACR, Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, precum și reprezentanți ai Primăriei și Prefecturii București, ai ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării, ai Departamentului pentru Situații de Urgență, ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, precum și ai Fundației Progres prin Educație. Dezbaterile s-au derulat în cadrul a cinci paneluri, care au acoperit mai multe teme referitoare la Mobilitatea Aeriană Urbană, în contextul orașului București Smart City. 

Scopul evenimentului a fost să pună pe agenda publică conceptul de ”Mobilitate în spațiul Aerian Urban – UAM”, în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei, care va permite într-un viitor foarte apropiat transportul de mărfuri, de echipamente, dar și de persoane în spațiul aerian din mediile urbane. UAM PENTRU BUCUREȘTI SMART CITY a avut-o ca moderator pe d-na Anna de Hillerin din partea Fundației Progres prin Educație și ca moderatori tehnici pe d-nii Dr. Ing Cătălin Nae și Ing. Cesar Banu din partea INCAS precum și pe d-nul Prof. Dr. Octavian Pleter din partea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

În cadrul primului panel, intitulat Politici pentru integrarea UAM în Smart City, invitații au făcut o trecere în revistă a contextului local, național și regional al mobilității, curentele și tendințele actuale și au evidențiat modul în care conceptul UAM este diferit de aviația clasică și noile tipuri de aeronave care vor deservi acest ecosistem, aflat încă în faza de pionierat. Invitații panelului, d-nii Cătălin Aflat (Director General Direcția Investiții a Primăriei București), Prof. Dr. Tudor Prisecaru (Secretar de stat al Ministerului Cercetării, Dezvoltării și Inovării) și Richard Budai (Subprefect al Municipiului București) au analizat tehnologiile și configurațiile de vehicule aeriene, infrastructura pentru acestea și, nu în ultimul rând, gradul de acceptare al societății vizavi de această schimbare. 

Cel de-al doilea panel, Piețe și Servicii pentru UAM, avându-i ca speakeri pe d-nii Cătălin Aflat (Director General Direcția Investiții a Primăriei București), Gabriel Petrea (Director General Adjunct – Smart City Cluster – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București), Col. Marius Dogeanu (Șef al Direcției Generale DSU) și Cristian Iordache (Consilier al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă) a oferit răspunsuri la mai multe întrebări esențiale pentru dezvoltarea sectorului UAM și anume dacă există cu adevărat o piață pentru aceste noi aeronave, care sunt serviciile UAM cele mai solicitate și cine vor fi actorii economici cei mai interesați să investească pentru a oferi servicii UAM. Invitații au subliniat potențialul uriaș pe care îl reprezintă UAM pentru instituțiile publice precum DSU, Pompieri, Poliție, Jandarmerie, având în vedere folosirea inteligentă a spațiului aerian urban pentru instituțiile aflate în serviciul public.

Panelul al treilea, intitulat Tehnologii. Configurații de vehicule pentru UAM a reprezentat cadrul ideal pentru o dezbatere aplicată și tehnică a viitorului mobilității urbane, având ca invitați pe d-nii Radu Berceanu (AVI AERO – inginer de aeronave, fost senator și Ministru al Transporturilor), Prof. Dr. Marius Stoia (UPB – Facultatea de Inginerie Aerospațială), Conf. Dr. Luigi Obreja (UNSTPB – Facultatea de Transporturi) și Dr.  Ing. Andrei Neamțu – Manager de Proiect INCAS). Subiectele puse în discuție s-au axat pe vehiculele de tip air-taxi, drone și aparate de zbor pentru misiuni utilitare, care pot fi folosite în servicii de interes public dar si cerințele particulare ale acestora. De asemenea, s-a ridicat problema fabricației acestor aparate de zbor la noi în țară, certificarea si configurațiile specifice acestora.

Panelul numărul patru, Infrastructura pentru UAM și cadrul de reglementare, i-a avut ca invitați pe d-nul Prof. Dr. Octavian Pleter (UNSTPB București, Profesor al Facultații de Inginerie Aerospațială – moderatorul tehnic în acest panel), d-nul Adrian Florea (Director Departament Operațional al ROMATSA), Claudia Vîrlan (Șef serviciu (ATM/ANS) – Management Trafic Aerian/Servicii de Navigație Aeriană – AACR – Autoritatea Aeronautică Civilă Română) și d-nul Ioan Drăgan (CEO SIMSOFT). În cadrul panelului, s-a discutat despre infrastructura necesară pentru dezvoltarea sustenabilă a UAM în orașele viitorului, despre concepte arhitecturale ale viitorului, care vor include vertiporturile, stațiile de încărcare, dar și platformele pentru decolare/aterizare pentru serviciile de utilitate publică.

Ultimul panel, Acceptarea UAM de către societate și primii pași spre recunoașterea UAM, a ridicat problema integrării în stilul nostru de viață al mobilității urbane în spațiul aerian. Printre cei care au luat cuvântul menționăm pe d-nii Dr. Ing. Cătălin Nae (Preşedinte – Director General al INCAS în perioada 2007-2023, de asemenea moderatorul tehnic în acest panel), Prof. Stelian Fedorca (Președinte al Fundației Progres Prin Educatie, inițiator și fondator Autorității pentru Invățământul Dual din România), Prof. Dr. Daniel Crunțeanu – (UNSTPB – Decan al Facultății de Inginerie Aerospațială) și Ing. Cesar Banu (Manager de Program INCAS). Invitații au subliniat încă o dată rolul pe care îl are educația în acest ecosistem emergent, precum și comunicarea permanentă cu societatea civilă pentru dezvoltarea și implementarea transportului pe verticală în marile orașe. Fostul secretar de stat Stelian Fedorca a propus înființarea unui proiect pilot care să reunească toate instituțiile și companiile interesate să se implice în implementarea și dezvoltarea acestui sistem de mobilitate urbană aeriană.

De asemenea, în cadul evenimentului, cei prezenți au avut posibilitatea să urmărească o prezentare a capabilităților UAS ale Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, de la baza de operațiuni Strejnicu, județul Prahova. Prezentarea l-a avut ca speaker pe d-nul Ing. Cătălin Pascale din partea INCAS. Moderatorul evenimentului, Anna de Hillerin, a transmis experților întrebările publicului, iar cei prezenți și-au arătat interesul pentru dezvoltarea acestui subiect în viitor. 

Evenimentul s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare dintre Municipiul București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, la care s-au alăturat Prefectura București și Fundația Progres prin Educație. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti

Banu Cesar

Email:banu.cesar@incas.ro
Acces versiunea veche site