Practică

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenţi

Practica la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli”, INCAS – Bucureşti se efectuează în baza unui acord de parteneriat sau protocol de colaborare privind practica studenţilor încheiat între universitatea organizatoare şi partenerul de practică. 

Principalul obiectiv al stagiului de practică este dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenţii din învăţământul superior, în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii.


Responsabil activitate practica: Frent Veronica – frent.veronica@incas.ro

Acces versiunea veche site