ORGANIZARE

Consiliu de Administrație

Componența Consiliului de administrație al INCAS în conformitate cu ordinul MCID 729/17.11.2021

Membri

Componența include experți care sunt aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de cinci ani.

Dr. Ing. Cătălin Nae

Preşedinte - Director General al INCAS

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Fiz. Adriana Ștefan

Membru - Preşedinte al Consiliului științific al INCAS

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Mihaela Guda

Membru - reprezentat al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Doina Lica

Membru - reprezentat al Ministerului Finanțelor

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Daniel Baciu

Membru - reprezentat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Adrian Dan

Membru - Specialist, Agenția Spațială Română

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Dr. Ing. Adrian Curaj

Membru - Specialist, Prof. univ. Universitatea "Politehnica" București

x S. x

Chief Scientist

x S. x is a pioneer of computing and smart contracts.

Acces versiunea veche site