20/12/2021

Tip Program: Fonduri Structurale

Contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

înapoi

CAART

Construcția, dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare inovare–instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare a suprafeței terestre.

Technologies for Green aviation – TGA

Proiectul susţine creşterea capacității de cercetare-dezvoltare aplicativă prin dezvoltarea unui centru de tehnologii avansate pentru industria aerospaţială bazat pe principiile Industry 4.0, ca o componentă de bază a infrastructurii unice de cercetare a I.N.C.A.S., concomitent cu asigurarea mediului de valorificare a potenţialului inovativ asociat dezvoltărilor tehnologice de tip «Green» în Domeniul Aerospaţial.

ATMOSLAB

Acțiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și dezvoltare existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)

SIMCAN

Acțiunea 2.2.4 - Consolidarea capacității administrative

SpaceSysLab

Proiectul susţine dezvoltarea I.N.C.A.S. ca Institut de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială, în misiunea lui de a maturiza capabilităţi tehnologice pentru cercetări în domeniul ştiinţelor aerospaţiale, prin implementarea celor mai avansate tehnologii de robotică spaţială pentru concepţia multidisciplinară a misiunilor orbitale de întâlnire şi andocare (R&D – randezvous and docking).

AERO-VR

Obiectivele specifice ale proiectului sunt conforme cu obiectivele Programului, astfel: Extinderea și dezvoltarea capabilităților de simulare și experimentare existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru concepție multidisciplinară în perspectiva anilor 2020.

BECA

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Extinderea și dezvoltarea capabilităților de experimentare existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru desfășurarea activităților de cercetare atmosferică de mediu.
Acces versiunea veche site