20/12/2016

SpaceSysLab

Proiectul susţine dezvoltarea I.N.C.A.S. ca Institut de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială, în misiunea lui de a maturiza capabilităţi tehnologice pentru cercetări în domeniul ştiinţelor aerospaţiale, prin implementarea celor mai avansate tehnologii de robotică spaţială pentru concepţia multidisciplinară a misiunilor orbitale de întâlnire şi andocare (R&D – randezvous and docking).

10
October, 2016
Dată început proiect
17
October, 2018
Dată sfârșit proiect

“LABORATOR SISTEME SPAŢIALE pentru MISIUNI ORBITALE SpaceSysLab”proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 141 din 10.10.2016, încheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020 (POC), Axa Prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor; Actiunea 1.1.1. –  Mari infrastructuri de CD.

Valoarea totală a proiectului este de 7.089.826,10 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.540.878,10 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.709.744,69 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 831.131,41 lei).

Proiectul se implementează în Sat Pamanteni, Comuna Maneciu, Cod NUTS: RO316, Judet. Prahova.

Durata proiectului: 24 luni.

Proiectul susţine dezvoltarea I.N.C.A.S. ca Institut de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială, în misiunea lui de a maturiza capabilităţi tehnologice pentru cercetări în domeniul ştiinţelor aerospaţiale, prin implementarea celor mai avansate tehnologii de robotică spaţială pentru concepţia multidisciplinară a misiunilor orbitale de întâlnire şi andocare (R&D – randezvous and docking). In cadrul proiectului se va realiza un sistem complex bazat pe o platformă robotică şi realitate virtuală. Acesta va constitui  mediul integrator pentru cele mai avansate capacităţi de testare existente ( simulatoare de dinamica zborului, sisteme mecatronice de comenzi de zbor, calcul de înaltă performanţă) şi va asigura nivelul de competitivitate pentru cercetare la nivelul anilor 2020.

 Proiectul SpaceSysLab se bazează pe introducerea de tehnologii (HIL+HMI) de ultimă generaţie şi urmăreşte creşterea unei capabilităţi de excepţie, care să permită asigurarea unei competitivităţi sporite în activitatea CDI pe plan mondial pentru INCAS într-un sector de nişă. Proiectul propus este de tipul „smart specialization” și „plant simulation”, bazat pe capabilităţile de cercetare oferite de un laborator de simulare/testare HMI+HIL pentru dezvoltarea sistemelor spaţiale.

 Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020”

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Manager proiect

Dr. GUTA Ion Dragoș

Email:guta.dragos@incas.ro Telefon:021 434 00 83
Acces versiunea veche site