20/12/2021

Technologies for Green aviation – TGA

Proiectul susţine creşterea capacității de cercetare-dezvoltare aplicativă prin dezvoltarea unui centru de tehnologii avansate pentru industria aerospaţială bazat pe principiile Industry 4.0, ca o componentă de bază a infrastructurii unice de cercetare a I.N.C.A.S., concomitent cu asigurarea mediului de valorificare a potenţialului inovativ asociat dezvoltărilor tehnologice de tip «Green» în Domeniul Aerospaţial.

14
July, 2020
Dată început proiect
31
December, 2023
Dată sfârșit proiect

“Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”, cod smis 127115, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 313 din 14.07.2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (POC), Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor; Acţiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD. Valoarea totală a proiectului este de 85.234.920,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 84.756.737,87 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 72.043.227,19 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 12.713.510,68 lei).

Proiectul se implementează în Calea București, nr. 323 B, Craiova, Dolj.

Durata proiectului: 42 de luni (14 iulie 2020 – 31 decembrie 2023).

Centrul TGA va permite dezvoltarea capacitaţii proprii de cercetare prin valorificarea şi difuzarea cunoștiinţelor şi a rezultatelor de cercetare la nivel de maturitate tehnologică medie şi ridicată, acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii stiinţifice şi tehnologice în domeniul de specializare inteligentă de Eco-Nano-Tehnologii şi Materiale Avansate, iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor strategice cu parteneri din mediul economic, creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internaţional, proiectul completând astfel infrastructura de cercetare AEROSPAŢIALA.

Centrul de Tehnologii Aerospațiale TGA răspunde unei nevoi reale la nivelul industriei din România, unde capacitatea de a dezvolta/maturiza și de a valida tehnologii de tip «green» pentru Domeniul Aerospațial este esențială în contextul promovării sectorului aerospaţial ca domeniu de «smart specialisation» și asigurarea competitivității acestui sector industrial. Proiectul creează premisele participării în parteneriate Europene de anvergură, deschide oportunităţi de colaborare în diverse proiecte ale CS2 si H2020 şi implicit creşterea implicării României în cercetarea Europeană.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014 – 2020.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Manager proiect

ing. Emil COSTEA

Email:incas@incas.ro Telefon:021 434 00 83
Acces versiunea veche site