20/12/2014

AERO-VR

Obiectivele specifice ale proiectului sunt conforme cu obiectivele Programului, astfel: Extinderea și dezvoltarea capabilităților de simulare și experimentare existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru concepție multidisciplinară în perspectiva anilor 2020.

14
August, 2014
Dată început proiect
14
November, 2015
Dată sfârșit proiect

Laborator cu Realitate Virtuala pentru Conceptie Sisteme Aerospatiale – AERO-VR, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 666 din 14.08.2014, încheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, pentru Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate – O.2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii C – D existente şi crearea de noi infrastructuri C – D (laboratoare, centre de cercetare)”.

 Valoarea totală a proiectului este de 14.880.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 12.000.000 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 10.231.200 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.768.800 lei).

Proiectul se implementează în Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, Bucuresti, CP 061126, pe o durată de 14 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt conforme cu obiectivele Programului, astfel: Extinderea si dezvoltarea capabilitatilor de simulare si experimentare existente la I.N.C.A.S. Bucuresti in vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru conceptie multidisciplinara in perspectiva anilor 2020; Atingerea unui inalt grad de competenta in domeniul cercetarilor aerospatiale, pe baza de tehnologii IT de noua generatie, in vederea asigurarii unei colaborari cu structurile interesate de cercetarile propuse, cum ar fi industria aeronautica si spatiala nationala si internationala, ministere, institutii de drept public; Formarea si stabilizarea unui nucleu de competenta stiintifica la I.N.C.A.S. in masura sa participe la programe nationale si internationale din aria de influenta a proiectului propus si la dezvoltarea de noi capacitatii de cercetare stiintifica de nivel national si international; Atragerea tinerilor specialisti si utilizarea potentialului acestora in activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica orientate catre tehnologii de nisa in contextul strategiei de dezvoltare de tip „smart”; Cresterea competitivitatii produselor aerospatiale, prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare aplicativa necesara, extinderea utilizarii simulatoarelor, inclusiv pentru activitatilor de instruire a personalului care vor deservi aceste tipuri de aeronave.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Manager proiect

BERBENTE Sorin

Email:berbente.sorin@incas.ro Telefon:021 434 00 83 Fax:021 434 00 82
Acces versiunea veche site