13/11/2021

SIMCAN

Acțiunea 2.2.4 - Consolidarea capacității administrative

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Proiect nr. 777 / cod SMIS – CSNR 13000, Contract  de finantare Nr. 199 din 15.09.2010 intitulat: „Sistem de Management al organizatiei autorizate de proiectare pentru obtinerea Certificatelor de AeroNavigabilitate” (acronim SIMCAN).

Durata proiectului este de 6 luni
Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 468.400,00 lei

–    valoare totală eligibilă în suma de:    400.000,00 lei      

–    valoare neeligibilă în suma de:   68.400,00 lei

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director de proiect

Eduard POPA

Acces versiunea veche site