04/12/2023

Categorie: Anunțuri

Anunț angajare TGA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 18 (optsprezece) noi posturi în cadrul Proiectului, „Platformă de Dezvoltare Tehnologică pentru Tehnologii „Green” în Aviație și Fabricație Ecologică cu Valoare Adăugată Superioară; TGA – Technologies for Green Aviation”, locatie Craiova –Dolj, având următoarele cerinţe minime, după cum urmeză:

 • Cinci posturi Inginer 3D Experience
 • Un post Operator CNC:
 • Un post Contabilitate:
 • Doua posturi Contracte-Marketing
 • Un post inginer CTC:
 • Doua posturi Curatenie
 • Doua posturi Inginer CAD / CAE
 • Un post Receptie si registratura:
 • Un post Responsabil Aprovizionare
 • Un post Scaner 3D
 • Un post Secretara

Dosarele de înscriere la concurs se primesc pâna la data de 07.12.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti – Serviciul Resurse Umane.

Inginer analiza structuri senior

Experienta profesionala minima:

 • Studii superioare in domeniul tehnic, de preferat Inginerie Aerospatiala sau Inginerie Mecanica;
 • Experienta in analiza structurala pentru proiecte de aviatie;
 • Buna cunoastere a comportamentului structurilor de aviatie supuse la incarcari complexe;
 • Experienta in pre-procesarea, analiza si post-procesarea modelelor cu element finit utilizand softurile MSC Patran/Nastan si Altair Hypermesh/Hyperview/Optistruct;
 • Buna cunoastere a solverului Nastran/Optistruct;
 • Experienta in calcul analitic local pentru structuri metalice – dimensionare, calculul jonctiunilor, analize locale de stabilitate;
 • Experienta in utilizarea Microsoft Word si a foilor de calcul Excel;
 • Cunoasterea standardelor si tehnologiilor de fabricatie utilizate in domeniul aero-spatial;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu sau avansat;
 • Acuratete, rapiditate, orientare spre rezultate, atentie la detalii, tenacitate, capacitate de inovare, buna capacitate de comunicare si lucru in echipa.

Experienta profesionala aditionala pentru candidatul ideal:

 • Experienta in redactarea si verificarea rapoartelor de certificare (EASA,MAWA);
 • Experienta in postprocesarea modelor FEM prin extragerea si prelucrarea sarcinilor locale utilizand metoda GPFB;
 • Exprienta in utilizarea solutiilor neliniare pentru analiza cu element finit sau realizarea de analize dinamice;
 • Experienta in analiza structurilor fabricate din materiale compozite;
 • Experienta in realizarea analizelor structurale pentru oboseala;
 • Utilizarea  VBA, Python, Fortran, Windows Shell Script sau a altor limbaje de programare;
 • Experienta in realizarea de “tool-uri” pentru analize;
 • Experienta in dezvoltarea de functii PCL pentru software-ul MSC Patran;
 • Experienta in realizarea de analize de aeroelasticitate;
 • Experienta in realizarea de programe de incercare;
 • Experienta in calculul si dimensionarea dispozitivelor;
 • Studii doctorale in domeniul tehnic.

Anunt 16.11.2021

Calendar desfasurare examen cunostinte generale – noiembrie 2021:

– Proba scrisa cunostinte generale: 24-25 noiembrie 2021, ora 09:30 in Sala de sedinte, etaj 2, corp B, INCASCalendar desfasurare examen grade profesionale: ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III – decembrie 2021

– Inscriere, depunere dosare: 08 noiembrie – 07 decembrie 2021. Dosarele se primesc pana in data de 07 decembrie 2021, ora 12:00.

– Proba scrisa specialitate: 08 decembrie 2021, ora 09:30

– Proba orala specialitate: 10 decembrie 2021, ora 09:30

– Afisare rezultate finale: 01-15 februarie 2021

Calendar desfasurare examen grade profesionale: CS II, CS I, IDT II, IDT I – decembrie 2021

– Inscriere, depunere dosare: 08 noiembrie – 07 decembrie 2021. Dosarele se primesc pana in data de 07 decembrie 2021, ora 12:00.

– Analiza dosare – comisii de specialitate: 09-10 decembrie 2021, ora 10:00

– Afisare rezultate finale: 01-15 februarie 2021

Anunt 08.11.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personalprogram lucru 8 ore/zi.

Responsabilități:

– sa organizeze administrarea si gestionarea in conditile impuse de legislate a mijloacelor tehnice de acces la datele cu caracter personal la nivelul unitatii;

– sa dezvolte si sa prelucreze, in virtutea atributiilor sale de serviciu, elementele specifice activitatii asociate GDPR;

– sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale (inclusiv conservarea suporturilor fizice si depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru);

– sa se implice, in mod corespunzator in toate problemele unitatii care privesc protectia datelor cu caracter personal.

Cerinte:

– Studii superioare finalizate (constituie avantaj studiile in domeniul IT / automatica);

– Certificat in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (avantaj);

– Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate;

– Capacitatea de a intelege noile tehnologii si aplicatiile informatice;

– Bune cunostinte de prelucrare statistica, analiza si raportare;

– Experienta intr-o pozitie asemanatoare (constituie avantaj);

– Abilitatea de a reactiona rapid si eficient intr-o situatie de bresa a securitatii informatiei.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 15.11.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Anunt 08.11.2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”- INCAS București organizează în perioada 08-10 decembrie 2021 concurs pentru acordarea de grade profesionale și de ocupare posturi din structura de organizare funcțională a institutului, după cum urmează: Asistent cercetare și dezvoltare tehnologică, CS, CS III, CS II, CS I, IDT, IDT III, IDT II, IDT I.

Înscrierile se primesc până pe data de 07 decembrie 2021, la sediul INCAS din bd. Iuliu Maniu nr. 220 București.

Anunt 28.07.2021

Ca urmare a interviurilor din data de 28.07.2021, organizate in conformitate cu anuntul din 08.06.2021, urmatorii candidati au fost admisi in vederea angajarii pentru proiectul IceSafari / ACTRIS-RO cod MySMIS 107596:

 • Asistent Cercetare (Nr. Dosar 2548 / 24.06.2021)
 • Technician (Nr. Dosar 2547 / 24.06.2021)

Anunt 08.06.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru:

 • un post de tehnician, program lucru 4 ore/zi;
 • un post de asistent de cercetare, program lucru 4 ore/zi.

Cerințe:

 • Poziția de technician vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.
 • Poziția de asistent de cercetare vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 07.07.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Anunt 13.05.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de inginer sistem / IT pentru locația Măneciu Prahova, Platforma I.N.C.A.S. – Măneciu, program lucru 8 ore/zi.

Responsabilități:

 • Asigurarea echipamentelor / sistemelor hardware și software dedicate proiectelor de cercetare – dezvoltare desfașurate în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;
 • Mentenanță echipamente hardware (PC, Laptop-uri, Imprimante, Sisteme de supraveghere, echipamente rețea) și software;
 • Oferirea de suport pentru toate problemele de natură tehnică IT apărute în cadrul Platformei I.N.C.A.S. – Măneciu;

Cerinte:

 • Studii superioare ȋn domeniul IT (informatică, calculatoare, automatizări) ;
 • Cunoştinţe privind administrarea sistemelor informatice, cunoştinţe hard şi soft;
 • Cunoştinţe de limba engleză (în special termeni tehnici) ;
 • Disponibilitate, flexibilitate, profesionalism.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 14.06.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Rezultate examen

 • 07 decembrie 2020

Ca urmare a deciziei Consiliului Stiintific din data de 07 decembrie 2020, rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor stiintifice ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III, se vor afisa pe data de 14 decembrie 2020.

 • 04 decembrie 2020

Rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor profesionale se vor afisa pe data de 07 decembrie 2020.

Anunt 07.12.2020

Ca urnare a deciziei Consiliului Stiintific din data de 07 decembrie 2020, rezultatele examinarilor pentru atestarea gradelor stiintifice ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III, se vor afisa pe data de 14 decembrie 2020.

Anunt 05.11.2020

Calendar desfasurare examen grade profesionale: ACS, CS, CS III, asistent IDT, IDT, IDT III – noiembrie 2020

Inscriere, depunere dosare: 09 octombrie – 09 noiembrie 2020. Dosarele se primesc pana in data de 09 noiembrie, ora 12:00.
Proba scrisa cunostinte generale: 11 noiembrie 2020, ora 09:30 Sala sedinte, etaj 2, corp B, INCAS
Proba scrisa specialitate: 12 noiembrie 2020, ora 09:30
Proba orala specialitate: 13 noiembrie 2020, ora 09:30
Afisare rezultate: 04 decembrie 2020

Sesiune examene

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”- INCAS București organizează în perioada 11-13 noiembrie 2020 concurs pentru acordarea de grade profesionale, din structura de organizare funcțională a institutului, după cum urmează: Asistent cercetare, CS, CS III, CS II, CS I, IDT III, IDT II (link). Înscrierile se primesc până pe data de 9 noiembrie 2020, la sediul INCAS din bd. Iuliu Maniu nr. 220 București.

Domeniile de activitate pentru care se organizeaza concurs de atestare profesionala

Pentru gradele profesionale ACS, CS, CS III

Subcomisia CONCEPTIE AERONAVE SI ANALIZA STRUCTURI
Subcomisia MATERIALE, TRIBOLOGIE SI TEHNOLOGII DUALE
Subcomisia MECANICA FLUIDELOR SI AERODINAMICA AMBIENTALA
Subcomisia SISTEME EXPERIMENTALE SI DINAMICA ZBORULUI

Pentru gradele profesionale ING, IDT, IDT III

Subcomisia INGINERIA SISTEMELOR EXPERIMENTALE SI SIMULATOARE
Subcomisia PROGRAME COMPLEXE SI INFRASTRUCTURI AEROSPATIALEC

Anunt 09.10.2020 – Sesiune examene

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”- INCAS București organizează în perioada 11-13 noiembrie 2020 concurs pentru acordarea de grade profesionale, din structura de organizare funcțională a institutului, după cum urmează: Asistent cercetare, CS, CS III, CS II, CS I, IDT III, IDT II. Înscrierile se primesc până pe data de 9 noiembrie 2020, la sediul INCAS din bd. Iuliu Maniu nr. 220 București.

Pentru gradele profesionale ACS, CS, CS III

 • Subcomisia CONCEPTIE AERONAVE SI ANALIZA STRUCTURI
 • Subcomisia MATERIALE, TRIBOLOGIE SI TEHNOLOGII DUALE
 • Subcomisia MECANICA FLUIDELOR SI AERODINAMICA AMBIENTALA
 • Subcomisia SISTEME EXPERIMENTALE SI DINAMICA ZBORULUI

Pentru gradele profesionale ING, IDT, IDT III

 • Subcomisia INGINERIA SISTEMELOR EXPERIMENTALE SI SIMULATOARE
 • Subcomisia PROGRAME COMPLEXE SI INFRASTRUCTURI AEROSPATIALE

Anunt 04.09.2020

In urma discutiilor din sedinta de CS INCAS din data de 1 septembrie curent s-a stabilit urmatoarea componenta a noului CS INCAS:

dr. ing. Catalin Nae, CS I
dr. ing. fiz. Mihai-Liviu Cosereanu, CS I
dr. ing. Stefan Bogos, CS III
dr. fiz. Andreea Calcan, CS III
dr. ing. Dragos-Daniel Ion-Guta, CS II
dr. ing. Mihai Victor Pricop, CS II
dr. ing. Corneliu Stoica, CS III
dr. fiz. Adriana Stefan, CS I
dr. ing. Adrian Toader, CS II

Anunt 26.08.2020

1. Alegere CS INCAS: s-a completat Lista de electori cu observatiile primite de la cei in cauza. Vedeti link-ul.

2. Transmitem si Lista candidaţilor pentru alegerea noului CS al INCAS, vedeti link-ul.

Candidatii au depus CV-urile la Secretariat.

In cursul zilei de maine, in termen util, se incearca depunerea acestor documente pe site.

3. Maine toti electorii vor primi un link cu aplicatia de votare.

Procedura este simpla, votul este secret (acces la buletine are in principiu doar cel care manageriaza sistemul), si votarea se poate face, evident, o singura data.

4. La deschiderea aplicatiei, prin apasare pe butonul Vote, apare o fereastra cu 2 coloane.

In stanga este Lista candidatilor (13 la numar) si in dreapta este o coloana care va fi completata preluand din stanga cate un candidat si depunandu-l (de catre elector) in dreapta, in ordinea optiunii  dvs (de la 1 la 7).

5. In final algoritmul face intersectia tuturor „buletinelor” si da direct Lista alesilor. Se retin primii 7, rezultatul votului celor 79 de electori.6. Votul are loc maine si poimaine, 27-28 august, pana la o ora ce va fi anuntata.

Anunt 19.02.2020

Consiliul Stiintific al INCAS a validat dosarul pentru ocuparea unui post de CS II de catre dr. fiz. Georgiana Denisa Grigoras.

Dosarul a fost trimis la CNATDCU spre validare.

Anunt 29.01.2020

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE    CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post de Inginer in specialitatea – Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice, sectia Sisteme, Laborator Hidraulica.

Responsabilitati :

 • Verificare si revitalizare sisteme hidraulice si pneumatice;
 • Punerea in functiune a instalatiilor pentru teste;
 • Proiecte de executie pentru standuri de experimentari.

Cerinte :

 • Studii superioare în domeniul tehnic absolvite cu diplomă de licență. Absolvent al Facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică (Specializare Masini hidraulice si pneumatice);
 • Vechime in domeniu minim 10 ani;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Abilități bune de analiză și sinteză;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stress.

Dosarele de inscriere la concurs se primesc pana la data de 15.02.2020, la sediul INCAS- Compartiment Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul INCAS sau prin telefon la numerele:

0769054966 – Camelia Bogateanu, Compartiment Resurse Umane

0788398961 – Ghemulet Marilena, secretariat Departament Cercetare Dezvoltare

Data sustinerii concursului se va anunta ulterior pe site-ul INCAS.

Acces versiunea veche site