08/06/2021

Anunt 08.06.2021

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru:

  • un post de tehnician, program lucru 4 ore/zi;
  • un post de asistent de cercetare, program lucru 4 ore/zi.

Cerințe:

  • Poziția de technician vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.
  • Poziția de asistent de cercetare vizează studenți/ absolvenți din domeniile Fizica Atmosferei, Chimia Mediului, Științele Mediului, Științe Aerospațiale, respectiv absolvenți de școli tehnice cu competețe în domeniile menționate.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 07.07.2021, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti – Serviciul Resurse Umane.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Serviciul Resurse Umane

Camelia Bogateanu

Telefon:0769.054.966
Acces versiunea veche site