22/06/2023

Tip Program: Horizon Europe

Programul cheie de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, cu un buget de 95,5 miliarde EUR. Acesta abordează schimbările climatice, ajută la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea UE.

înapoi

SESAR

Managementul separării spațiale

SAFEST

Dezvoltarea unei componente AFTU

COLOSSUS

Dezvoltare sistem colaborativ de explorare a sistemelor de produse, servicii și modele de afaceri din aviație.

BraceMY

Îmbunătățirea capacităților de cercetare ale Centrului Român de Microfizică în Cloud

SALTO

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” din România este implicat în proiectul SALTO care va accelera realizarea primei rachete reutilizabile din Europa.

HE-ART

Multi-MW Hybrid-Electric Propulsion System for Regional Aircraft.
Acces versiunea veche site