22/06/2023

BraceMY

Îmbunătățirea capacităților de cercetare ale Centrului Român de Microfizică în Cloud

1
September, 2022
Dată început proiect
31
December, 2025
Dată sfârșit proiect
Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Manager Proiect

Denisa Moaca

Acces versiunea veche site