13/11/2021

Tip Program: Axa prioritară 2

Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare.

înapoi

ATMOSLAB

Acțiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și dezvoltare existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)

SIMCAN

Acțiunea 2.2.4 - Consolidarea capacității administrative

AERO-VR

Obiectivele specifice ale proiectului sunt conforme cu obiectivele Programului, astfel: Extinderea și dezvoltarea capabilităților de simulare și experimentare existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru concepție multidisciplinară în perspectiva anilor 2020.

BECA

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Extinderea și dezvoltarea capabilităților de experimentare existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru desfășurarea activităților de cercetare atmosferică de mediu.
Acces versiunea veche site