20/12/2021

Tip Program: Axa prioritară 1

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior.

înapoi

CAART

Construcția, dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare inovare–instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare a suprafeței terestre.

Technologies for Green aviation – TGA

Proiectul susţine creşterea capacității de cercetare-dezvoltare aplicativă prin dezvoltarea unui centru de tehnologii avansate pentru industria aerospaţială bazat pe principiile Industry 4.0, ca o componentă de bază a infrastructurii unice de cercetare a I.N.C.A.S., concomitent cu asigurarea mediului de valorificare a potenţialului inovativ asociat dezvoltărilor tehnologice de tip «Green» în Domeniul Aerospaţial.

SpaceSysLab

Proiectul susţine dezvoltarea I.N.C.A.S. ca Institut de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială, în misiunea lui de a maturiza capabilităţi tehnologice pentru cercetări în domeniul ştiinţelor aerospaţiale, prin implementarea celor mai avansate tehnologii de robotică spaţială pentru concepţia multidisciplinară a misiunilor orbitale de întâlnire şi andocare (R&D – randezvous and docking).
Acces versiunea veche site