22/01/2023

REStARTS

Creșterea gradului de conștientizare a studenților europeni în cercetarea aeronautică prin laboratoarele școlare este principalul obiectiv al proiectului REStARTS.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Proiect: REStARTS – Raising European Students Awareness in Aeronautical Research Through School-Labs.
Grant Agreement Number 233973 – ACS8-GA – 2009 – 233973.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Coordinator

VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS

Coordinator INCAS

ing. Claudia DOBRE

Acces versiunea veche site