14/12/2021

Arhivă proiecte Nucleu

Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial.

2019-2022

Denumire: „Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial – AEROEXPERT 2019-2022”, Cod PN 19 01

Director de Program: Dr. Ing. Liviu Mihail COȘEREANU

Obiectiv 1 – Cercetări avansate în domeniul fizicii curgerilor și aplicații aerospațiale

PROIECT: Dezvoltarea de capacități avansate de simulare aerodinamică (high fidelity). Cod Proiect: PN 19 01 01 01. Responsabil de proiect: NICULESCU Leonida Mihai

PROIECT: Dezvoltare capabilități pentru caracterizarea numerică și experimentală a vehiculelor aerospațiale. Cod Proiect: PN 19 01 01 02. Responsabil de proiect: STOICAN Mihaiță Gilbert

PROIECT: Dezvoltarea capabilităților numerice de optimizare aerodinamică independente, portabile, pentru proiectarea vehiculelor aerospațiale, în sprijinul inițiativelor la nivel CE și ESA. Cod Proiect: PN 19 01 01 03. Responsabil de proiect: PRICOP Mihai-Victor

PROIECT: Tehnologii moderne de testare aerodinamică și aeroacustică a modelelor de vehicule cu propulsie electrică și hibridă. Cod Proiect: PN 19 01 01 04. Responsabil de proiect: STOICA Corneliu-Ioan

Obiectiv 2 – Sisteme CPS (cyber physical systems) pentru vehicule și operațiuni aerospațiale

PROIECT: Platforme inteligente CPS (Cyber Physical Systems) pentru sisteme autonome ce funcționează în condiții ostile (gps denied). Cod Proiect: PN 19 01 02 01. Responsabil de proiect: ION GUȚĂ Dragoș Daniel

PROIECT: Sistem de simulare dinamică pentru aplicații de tip pilot-in-the-loop. Cod Proiect: PN 19 01 02 02. Responsabil de proiect: CHIRA Alina-Ioana

PROIECT: Tehnologii pentru sinteza, validarea și testarea algoritmilor necesari controlului geometriei formației și comportamentului de stol al sistemelor aeriene fără pilot. Cod Proiect: PN 19 01 02 03. Responsabil de proiect: NEAMȚU Sorin-Andrei

PROIECT: Demonstrator tehnologic pentru controlul autonom al aterizării pe platforme mobile. Cod Proiect: PN 19 01 02 04. Responsabil de proiect: IONIȚĂ Achim

Obiectiv 3 – Concepție și dezvoltare structuri și materiale avansate pentru aeronautică și spațiu

PROIECT: Structuri compozite multifuncționale rezistente la temperaturi extreme pentru aplicații spațiale (SpaceMAT). Cod Proiect: PN 19 01 03 01. Responsabil de proiect: PELIN George

PROIECT: Tehnologii emergente bazate pe materiale structurale hi-tech sustenabile pentru industria aeronautică. Cod Proiect: PN 19 01 03 02. Responsabil de proiect: ȘTEFAN Adriana

PROIECT: Sisteme inteligente de protecție tip barieră termică, anticorozivă și anti-uzură din domeniul aerospațial folosind tehnici complexe de depunere. Cod Proiect: PN 19 01 03 03. Responsabil de proiect: BOȚAN Mihail

PROIECT: Instrumente, analize specifice si validarea rezultatelor obținute prin simulări numerice avansate pentru certificarea structurilor aerospațiale. Cod Proiect: PN 19 01 03 04. Responsabil de proiect: BARAN Daniela

PROIECT: Tehnologii SHM cu senzori distribuiți și algoritmi avansați de identificare a defectelor. Cod Proiect: PN 19 01 03 05. Responsabil de proiect: ENCIU Daniela

Obiectiv 4 – Dezvoltări precompetitive (TRL4-6) pentru produse și tehnologii specifice domeniului aerospațial

PROIECT: Conceptie tehnologică pentru o nouă generatie de aeronave de școală și antrenament IAR-99NG. Cod Proiect: PN 19 01 04 01. Responsabil de proiect: NICOLIN Ilie

Obiectiv 5 – Instalații și infrastructuri de cercetare în domeniul aerospațial

PROIECT: Tehnologii de experimentare pentru vehicule aerospatiale în tunele aerodinamice de viteză mare. Cod Proiect: PN 19 01 05 01. Responsabil de proiect: STOICA Corneliu-Ioan

PROIECT: Asigurarea și dezvoltarea capacităților și capabilităților de cercetare și tehnologice în domeniul mediului atmosferic, utilizând infrastructura de cercetare CAART. Cod Proiect: PN 19 01 05 02. Responsabil de proiect: FILIP Valeriu

PROIECT: Metode experimetale non-invazive aplicate în tunele aerodinamice pentru vehicule aerospațiale. Cod Proiect: PN 19 01 05 04. Responsabil de proiect: VÂJÂIAC Elena

Obiectiv 6 – Sisteme și operațiuni în spațiu aerian nesegregat

PROIECT: Dezvoltarea de modele și identificarea de soluții tehnologice pentru creșterea siguranței de operare pe piste contaminate în condiții de vânt lateral. Cod Proiect: PN 19 01 06 02. Responsabil de proiect: BOGOS Ștefan

PROIECT: Tehnologii pentru identificarea și scăderea factorilor de risc asociați integrării sistemelor fără pilot în spațiul aerian nesegregat. Cod Proiect: PN 19 01 06 03. Responsabil de proiect: BLIDERAN Radu

PROIECT: Dezvoltarea unui mediu virtual integrat pentru analiza de incidente aviatice și elaborarea de scenarii de siguranță pentru operarea aeronavelor. Cod Proiect: PN 19 01 06 04. Responsabil de proiect: BERBENTE Sorin

Obiectiv 7 – Tehnologii spațiale

PROIECT: Tehnologie de recuperare prin aterizare verticală pentru demonstratoare spațiale. Cod Proiect: PN 19 01 07 01. Responsabil de proiect: TOADER Adrian

PROIECT: Demonstrator tehnologic wire-bird de tip microlansator la scară reală. Cod Proiect: PN 19 01 07 02. Responsabil de proiect: NECULĂESCU Ana Maria

PROIECT: Dezvoltarea unui demonstrator tehnologic reutilizabil tip vehicul spațial de reintrare cu recuperare prin încercare în condiții de cădere controlată. Cod Proiect: PN 19 01 07 03. Responsabil de proiect: CIȘMILIANU Alexandru Mihai

Obiectiv 8 – Cercetări avansate de mediu atmosferic

PROIECT: Tehnologii spaţiale și aeropurtate în managementul dezastrelor şi crizelor majore. Cod Proiect: PN 19 01 08 01. Responsabil de proiect: CALCAN Andreea

PROIECT: Studii avansate ale compoziției atmosferice în suportul misiunilor de EO. Cod Proiect: PN 19 01 08 02. Responsabil de proiect: ARDELEAN Dorica Magdalena

PROIECT: Cercetări cu laboratoare aeropurtate privind influența microstructurii și evoluției norilor. Cod Proiect: PN 19 01 08 03. Responsabil de proiect: VÂJÂIAC Sorin

PROIECT: Cercetări avansate în domeniul ingineriei vântului. Cod Proiect: PN 19 01 08 04. Responsabil de proiect: BOGĂȚEANU Radu

Obiectiv 9 – Concepție și tehnologii duale pentru sisteme aerospațiale

PROIECT: Concepte de vehicule cu propulsie hibridă pentru Urban-Air Mobility. Cod Proiect: PN 19 01 09 01. Responsabil de proiect: POP Marius

PROIECT: Microfighter – Concept și Proiect preliminar ca alternativă asimetrică. Cod Proiect: PN 19 01 09 04. Responsabil de proiect: PRICOP Mihai-Victor

PROIECT: Conceptie sisteme protecție balistică pasivă pentru sisteme aerospațiale. Cod Proiect: PN 19 01 09 05. Responsabil de proiect: PÎRVU Cătălin

2018

Denumire: „Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial – AEROEXPERT 2018”

Director de Program: Dr. Ing. Liviu Mihail COSEREANU  

Obiectiv 1 – Cercetari avansate în domeniul fizicii curgerilor și aplicatii aerospațiale

PROIECT: Conceptie și sinteza optimală multidisciplinară pentru vehicule aerospațiale de nouă generație. Cod Proiect: PN 18 01 01 01. Responsabil de proiect: BOGOS Stefan

PROIECT: Dezvoltarea de capacități avansate de simulare multidisciplinară pentru optimizarea vehiculelor și a misiunilor aerospațiale. Cod Proiect: PN 18 01 01 02. Responsabil de proiect: NICULESCU Leonida Mihai

PROIECT: Tehnologii avansate de experimentare pentru vehicule aerospațiale în tunele aerodinamice. Cod Proiect: PN 18 01 01 03. Responsabil de proiect: STOICA Cornel

PROIECT: Dezvoltare de capacități operaționale avansate pentru cercetare sinergetică a mediului atmosferic și terestru. Cod Proiect: PN 18 01 01 04. Responsabil de proiect: CALCAN Andreea

Obiectiv 2 – Sisteme CPS (Cyber Physical Systems) pentru vehicule și operatiuni aerospațiale

PROIECT: Sisteme mecatronice complexe pentru proceduri de recuperare a microlansatoarelor cu capabilități de monitorizare activa a stării de sănătate a structurii. Cod Proiect: PN 18 01 02 01. Responsabil de proiect: TOADER Adrian

PROIECT: Dezvoltare de simulatoare avansate pentru analiza de scenarii complexe și incidente de zbor. Cod Proiect: PN 18 01 02 02. Responsabil de proiect: BERBENTE Sorin

Obiectiv 4 – Dezvoltări precompetitive (TRL4-6) pentru produse și tehnologii specifice domeniului aerospațial

PROIECT: Demonstrator tehnologic pentru o noua generație de aeronave de școala și antrenament IAR-99NG. Cod Proiect: PN 18 01 04 01. Responsabil de proiect: NICOLIN ILIE

2016 – 2017

Denumire: „Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică în domeniul aerospațial – AEROEXPERT 2016-2017” Cod:PN 16 38

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

Obiectivul 1: Dezvoltarea de capacitati avansate de experimentare in suflerii aerodinamice, cod obiectiv: PN 16 38 01

PROIECT: Extinderea capabilitatilor de masura a tunelelor aerodinamice utilizand sisteme robotice avansate. Cod Proiect: PN 16 38 01 01. Responsabil de proiect: STOICA Cornel

PROIECT: Tehnologii de calibrare avansata pentru experimentari complexe in dinamica fuidelor. Cod Proiect: PN 16 38 01 02. Responsabil de proiect: PANAIT Alexandru

Obiectivul 2: Simulatoare pentru testare si analiza in domeniul aerospatial, cod obiectiv: PN 16 38 02

PROIECT: Medii virtuale de simulare in domeniul spatiu si securitate. Cod Proiect: PN 16 38 02 01. Responsabil de proiect: ION GUTA Dragos

PROIECT: Simulatoare avansate pentru probleme de integrare vehicule in spatiu aerian nesegregat. Cod Proiect: PN 16 38 02 02. Responsabil de proiect: BERBENTE Sorin

Obiectivul 3: Sisteme mecatronice pentru aplicatii aerospatiale, cod obiectiv: PN 16 38 03

PROIECT: Tehnologii moderne de monitorizarea a starii de sanatate a structurilor aerospatiale. Cod Proiect: PN 16 38 03 01. Responsabil de proiect: URSU Ioan

PROIECT: Demonstrator pentru validarea legilor de comanda in procedura de recuperare prin aterizare verticala. Cod Proiect: PN 16 38 03 02. Responsabil de proiect: TOADER Adrian

Obiectivul 4: Sisteme si tehnologii de calcul si simulare numerica pentru domeniul spatiu si securitate; Cod obiectiv: PN 16 38 04

PROIECT: Dezvoltare de capatitati de simulare aero-termo-chimica in misiuni aerospatiale. Cod Proiect: PN 16 38 04 01. Responsabil de proiect: NICULESCU Leonida Mihai

PROIECT: Integrare de resurse de calcul de inalta performanta pentru analize complexe in domeniul aerospatial. Cod Proiect: PN 16 38 04 02. Responsabil de proiect: COSTEA Emil

Obiectivul 5: Dezvoltare de materiale avansate si tehnologii novative in domeniul aerospatial, cod obiectiv: PN 16 38 05

PROIECT: Tehnologii de obtinere de noi materiale composite cu proprietati avansate. Cod Proiect: PN 16 38 05 01.Responsabil de proiect: STEFAN Adriana

PROIECT: Dezvoltare de capacitati de certificare pentru materiale si structuri hibride in industria aerospatiala. Cod Proiect: PN 16 38 05 02.Responsabil de proiect: BOTAN Mihail

Obiectivul 6: Fundamentarea de noi concepte si metode de analiza pentru structuri aerospatiale, cod obiectiv: PN 16 38 06

PROIECT: Tehnici de calcul si optimizare conceptuala in proiectarea structurilor aerospatiale. Cod Proiect: PN 16 38 06 01. Responsabil de proiect: BARAN Daniela

PROIECT: Dezvoltarea de capacitati avansate de testare la sol si in zbor pentru sisteme aerospatiale. Cod Proiect: PN 16 38 06 02. Responsabil de proiect: DIMA Ion

Obiectivul 7: Dezvoltarea de capacitati de experimentare in zbor pentru domeniul aerospatial, cod obiectiv: PN 16 38 07

PROIECT: Dezvoltare de vehicule si sisteme aeropurtate pentru cercetare in zbor. Cod Proiect: PN 16 38 07 01. Responsabil de proiect: NEAMTU Andrei

PROIECT: Dezvoltarea de capacitati de analiza a datelor experimentale obtinute din misiuni aeriene. Cod Proiect: PN 16 38 07 02. Responsabil de proiect: BOSCORNEA Andreea

Obiectivul 8: Capacitati de expertiza tehnica si stiintifica in domeniul spatiu si securitate, cod obiectiv: PN 16 38 08

PROIECT: Dezvoltarea conceptului IAR-99 TD catre faza de industrializare. Cod Proiect: PN 16 38 08 01. Responsabil de proiect: LOZICI Dorin

PROIECT: Capacitati de analiza pentru incidente de zbor. Cod Proiect: PN 16 38 08 02. Responsabil de proiect: OPRISIU Cornel

2015

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”Cod: PN 09 17

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

Obiectivul 1: Capacitati avansate de simulare in suflerii aerodinamice, cod obiectiv: PN–09-17-1

PROIECT: Proceduri si echipamente pentru cresterea capacitatilor experimentale ale sufleriilor INCAS. Cod Proiect: PN-09-17-01-07. Responsabil de proiect: CERNAT Mihai Victor

Obiectivul 5: Conceptie si analiza structuri aerospatiale, cod obiectiv: PN–09-17-5

PROIECT: Solutii constructive si de echipare pentru sisteme de lansare. Cod Proiect: PN-09-17-05-04. Responsabil de proiect: CHELARU Adrian

Obiectivul 6: Conceptie si analiza aerodinamica pentru sisteme aerospatiale, cod obiectiv: PN–09-17-6

PROIECT: Sisteme de zbor fara pilot-UAS, dedicate misiunilor de cercetare avansata. Cod Proiect: PN-09-17-06-06. Responsabil de proiect: BOGOS Stefan

PROIECT: Demonstrator tehnologic pentru conceptul variantei modernizate a aeronavei IAR 99. Cod Proiect: PN-09-17-06-07. Responsabil de proiect: BARSAN Dorin

Obiectivul 7: Capacitati de expertiza tehnica sis stiintifica in domeniul aerospatial, cod obiectiv: PN–09-17-7

PROIECT: Dezvoltare sistem de echipamente ambarcate si la sol pentru cercetari de fizica Pamantului / de fizica atmosferei la mari altitudini. Cod Proiect: PN-09-17-07-03. Responsabil de proiect: BALMUS Elena

Obiectivul 8: Sisteme si tehnologii de calcul si simulare numerica in aeronautica, cod obiectiv: PN–09-17-8

PROIECT: Medii virtuale-hardware & software pentru expertize teoretice si experimentale in domeniul aerospatial (MEVEXTE). Cod Proiect: PN-09-17-08-03. Responsabil de proiect: COSTEA Emil

2014

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”,  Cod: PN 09 17

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

Obiectivul 1: Capacitati avansate de simulare in suflerii aerodinamice, cod obiectiv: PN–09-17-1

PROIECT: Proceduri si echipamente pentru cresterea capacitatilor experimentale ale sufleriilor INCAS. Cod Proiect: PN-09-17-01-07. Responsabil de proiect: CERNAT Mihai Victor

Obiectivul 5: Conceptie si analiza structuri aerospatiale, cod obiectiv: PN–09-17-5

PROIECT: Solutii constructive si de echipare pentru sisteme de lansare. Cod Proiect: PN-09-17-05-04. Responsabil de proiect: CHELARU Adrian

Obiectivul 6: Conceptie si analiza aerodinamica pentru sisteme aerospatiale, cod obiectiv: PN–09-17-6

PROIECT: Sisteme de zbor fara pilot-UAS, dedicate misiunilor de cercetare avansata. Cod Proiect: PN-09-17-06-06. Responsabil de proiect: BOGOS Stefan

PROIECT: Demonstrator tehnologic pentru conceptul variantei modernizate a aeronavei IAR 99. Cod Proiect: PN-09-17-06-07. Responsabil de proiect: BARSAN Dorin

Obiectivul 7: Capacitati de expertiza tehnica sis stiintifica in domeniul aerospatial, cod obiectiv: PN–09-17-7

PROIECT: Dezvoltare sistem de echipamente ambarcate si la sol pentru cercetari de fizica Pamantului / de fizica atmosferei la mari altitudini. Cod Proiect: PN-09-17-07-03. Responsabil de proiect: BALMUS Elena

Obiectivul 8: Sisteme si tehnologii de calcul si simulare numerica in aeronautica, cod obiectiv: PN–09-17-8

PROIECT: Medii virtuale-hardware & software pentru expertize teoretice si experimentale in domeniul aerospatial (MEVEXTE). Cod Proiect: PN-09-17-08-03. Responsabil de proiect: COSTEA Emil

2013

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”Contract 17N/2009

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

PROIECT: Dezvoltare capacitati de experimentare pentru control activ in regim transonic. Cod Proiect – PN-09-17-01-06. Responsabil de proiect: STOICA Corneliu

PROIECT: Dezvoltare platforma autonoma pentru masuratori de fizica atmosferica. Cod Proiect – PN-09-17-02-04. Responsabil de proiect: SPERLEA Florentin

PROIECT: Sisteme pentru masuratori in regim industrial – evaluare TL R. Cod Proiect – PN-09-17-03-05. Responsabil de proiect: ARGHIR Minodor

PROIECT: Cercetari avansate privind comportarea la temperaturi ridicate a materialelor ceramice utilizate in domeniul aerospatial.. Cod Proiect – PN-09-17-04-04. Responsabil de proiect: STEFAN Adriana

PROIECT: Dezvoltare demonstrator IAR XT. Cod Proiect – PN-09-17-06-05. Responsabil de proiect: Bogos Stefan

PROIECT: Platforma pentru analiza incidentelor de zbor ale aeronavelor cu aripa fixa (avioane). Cod Proiect – PN-09-17-07-02. Responsabil de proiect: OPRISIU Cornel

2012

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”Contract 17N/2009

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

PROIECT: Dezvoltarea capacitatilor de masurare dinamica a parametrilor nestationari in sufleriile aerodinamice. Cod Proiect: PN-09-17-01-02. Responsabil de proiect: MUNTEANU Florin – PANAIT Alexandru

PROIECT: Experimentari in suflerii aerodinamice cu machete active. Cod Proiect – PN-09-17-01-04. Responsabil de proiect: BOBONEA Andreea

PROIECT: Dezvoltarea de noi tehnici de experimentare in sufleriile aerodinamice in scopul imbunatatirii eficientei si calitatii incercarilor. Cod Proiect – PN-09-17-01-05. Responsabil de proiect: PANAIT Alexandru

PROIECT: Sistem complex de simulare experimentala in regim dinamic controlat; cercetari si studii demonstrative. Cod Proiect – PN-09-17-02-02. Responsabil de proiect: SPERLEA Florentin

PROIECT: Mediu mixt virtual si experimental, pentru verificari si analize specifice sistemelor mecatronice folosite ca sisteme de actionare/de forta. Cod Proiect – PN-09-17-03-02. Responsabil de proiect: TECUCEANU George

PROIECT: Sistem complex pentru simularea sarcinilor pe comenzile de pilotaj folosit si pentru simularea controlului real efectuat de la distanta. Cod Proiect – PN-09-17-03-04. Responsabil de proiect: TOADER Adrian

PROIECT: Materiale compozite pentru structuri aerospatiale si tehnologii asociate. Analiza si experimentare. Cod Proiect – PN-09-17-04-03. Responsabil de proiect: STEFAN Adriana

PROIECT: Sistem integrat de analiza a stabilitatii structurale in regim postcritic. Cod Proiect: PN-09-17-05-01. Responsabil de proiect: LOZICI Dorin

PROIECT: Platforma virtuala pentru simularea eforturilor in sistemele de comenzi de zbor. Cod Proiect – PN-09-17-05-03. Responsabil de proiect: ABABEI Dan

PROIECT: Retea regionala de transport aerian pentru destinatii speciale. Cod Proiect – PN-09-17-06-02. Responsabil de proiect: Bogos Stefan

PROIECT: Cercetari asupra unor clase largi de curgeri, cu extindere in magneto-hidrodinamica. Cod Proiect – PN-09-17-06-04. Responsabil de proiect: SELESCU Richard

PROIECT: Cercetari privind dezvoltarea tehnologiilor de calcul si simulare numerica pentru curgerile multifazice multifluid. Cod Proiect – PN-09-17-08-02. Responsabil de proiect: COJOCARU Marius Gabriel

2011

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”Contract 17N/2009

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

PROIECT: Cercetari pentru dezvoltarea de capacitati de experimentare aeroacustice in sufleria subsonica. Cod proiect: PN-09-17-01-01. Responsabil de proiect: STOICA Cornel

PROIECT: Dezvoltarea capacitatilor de masurare dinamica a parametrilor nestationari in sufleriile aerodinamice. Cod Proiect: PN-09-17-01-02. Responsabil de proiect: MUNTEANU Florin – PANAIT Alexandru

PROIECT: Simulator 3D Stereoscopic pentru Zbor Controlat, Navigatie si Analiza Calitatilor de Zbor; cercetari si dezvoltare. Cod Proiect: PN-09-17-02-01. Responsabil de proiect: RADNEF Sorin

PROIECT: Platforma Aeriana Reconfigurabila pentru Experimentari si Verificari in Zbor; cercetari si studii demonstrative. Cod Proiect – PN-09-17-02-03. Responsabil de proiect: ANDREEV Alexandru

PROIECT: Cercetari privind dezvoltarea unui sistem experimental modular/ reconfigurabil pentru determinarea caracteristicilor dinamice ale dispozitivelor hidraulice si ale sistemelor de transmisie hidraulica. Cod Proiect: PN-09-17-03-01. Responsabil de proiect: ARGHIR Minodor

PROIECT: Dezvoltare teoretica si experimentala a unui sistem mecatronic pentru comenzile de zbor aerospatial. Cod Proiect – PN-09-17-03-03. Responsabil de proiect: TECUCEANU George

PROIECT: Cercetari privind realizare nanocompozitelor polimerice cu componente organice/anorganice pentru industria aerospatiala. Cod Proiect: PN-09-17-04-01. Responsabil de proiect: STAN Ana

PROIECT: Tehnologii concurente de conceptie si realizare machete experimentale pentru suflerii aerodinamice. Cod Proiect: PN-09-17-04-02. Responsabil de proiect: BOGATEANU Radu

PROIECT: Sistem integrat de analiza a stabilitatii structurale in regim postcritic. Cod Proiect: PN-09-17-05-01. Responsabil de proiect: LOZICI Dorin

PROIECT: Cercetari teoretice si experimentale privind conceptia aerodinamica si mecanica a unor minivehicule aeriene neconventionale. Cod Proiect: PN-09-17-06-01. Responsabil de proiect: BUTOESCU Valentin

PROIECT: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii IDS: mijloace experimentale pentru definirea unor configuratii aerodinamice avansate pentru avioanele din noua generatie. Cod Proiect: PN-09-17-06-03. Responsabil de proiect: NEAMTU Mihai

PROIECT: Laborator virtual, pentru simularea sistemelor automate din circuitul comenzilor de zbor; (experimentari). Cod Proiect: PN-09-17-07-01. Responsabil de proiect: ABABEI Dan

PROIECT: Capacitati de calcul paralel si simulare aerodinamica complexa (curgeri multifazice). Cod Proiect: PN-09-17-08-01. Responsabil de proiect: PRICOP Victor

2009-2010

Denumire:„Cercetări avansate pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii de concepţie, analiză şi expertiză specifică în domeniul aerospaţial – AEROEXPERT”Contract 17N/2009

Director de Program: Ing. Sorin Marius PALALAU

PROIECT: Cercetari pentru dezvoltarea de capacitati de experimentare aeroacustice in sufleria subsonica. Cod proiect: PN-09-17-01-01. Responsabil de proiect: STOICA Cornel

PROIECT: Dezvoltarea capacitatilor de masurare dinamica a parametrilor nestationari in sufleriile aerodinamice. Cod Proiect: PN-09-17-01-02. Responsabil de proiect: MUNTEANU Florin

PROIECT: Simulator 3D Stereoscopic pentru Zbor Controlat, Navigatie si Analiza Calitatilor de Zbor; cercetari si dezvoltare. Cod Proiect: PN-09-17-02-01. Responsabil de proiect: RADNEF Sorin

PROIECT: Platforma Aeriana Reconfigurabila pentru Experimentari si Verificari in Zbor; cercetari si studii demonstrative. Cod Proiect: PN-09-17-02-03. Responsabil de proiect: DUMITRACHE Mircea

PROIECT: Cercetari privind dezvoltarea unui sistem experimental modular/ reconfigurabil pentru determinarea caracteristicilor dinamice ale dispozitivelor hidraulice si ale sistemelor de transmisie hidraulica. Cod Proiect: PN-09-17-03-01. Responsabil de proiect: ARGHIR Minodor

PROIECT: Dezvoltare teoretica si experimentala a unui sistem mecatronic pentru comenzile de zbor aerospatial. Cod Proiect – PN-09-17-03-03. Responsabil de proiect: TECUCEANU George

PROIECT: Cercetari privind realizare nanocompozitelor polimerice cu componente organice/anorganice pentru industria aerospatiala. Cod Proiect: PN-09-17-04-01. Responsabil de proiect: STAN Ana

PROIECT: Tehnologii concurente de conceptie si realizare machete experimentale pentru suflerii aerodinamice. Cod Proiect: PN-09-17-04-02. Responsabil de proiect: BOGATEANU Radu

PROIECT: Sistem integrat de analiza a stabilitatii structurale in regim postcritic. Cod Proiect: PN-09-17-05-01. Responsabil de proiect: LOZICI Dorin

PROIECT: Monitorizarea sanatatii structurilor cu senzori optici pentru sisteme aerospatiale. Cod Proiect: PN-09-17-05-02. Responsabil de proiect: RADNEF Sorin

PROIECT: Cercetari teoretice si experimentale privind conceptia aerodinamica si mecanica a unor minivehicule aeriene neconventionale. Cod Proiect: PN-09-17-06-01. Responsabil de proiect: BUTOESCU Valentin

PROIECT: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii IDS: mijloace experimentale pentru definirea unor configuratii aerodinamice avansate pentru avioanele din noua generatie. Cod Proiect: PN-09-17-06-03. Responsabil de proiect: NEAMTU Mihai

PROIECT: Cercetari asupra unor clase largi de curgeri, cu extindere in magneto-hidrodinamica. Cod Proiect: PN-09-17-06-04. Responsabil de proiect: SELESCU Richard

PROIECT: Laborator virtual, pentru simularea sistemelor automate din circuitul comenzilor de zbor; (experimentari). Cod Proiect: PN-09-17-07-01. Responsabil de proiect: ABABEI Dan

PROIECT: Capacitati de calcul paralel si simulare aerodinamica complexa (curgeri multifazice). Cod Proiect – PN-09-17-08-01. Responsabil de proiect: PRICOP Victor

Acces versiunea veche site