13/11/2021

MIDMURES

Creșterea gradului de conștientizare a studenților europeni în cercetarea aeronautică prin laboratoarele școlare este principalul obiectiv al proiectului REStARTS.

Proiectul European „Mitigation Drought in Vulnerable Area of the Mures Basin” (MIDMURES) (Reducerea secetei în zonele vulnerabile din Bazinul Mureș) – nr. 07.0316/2010/582303/SUB/D1

Organizațiile partenere in proiect:

  • Administrația Natională de Meteorologie – METEO – CO; Director de proiect: Dr. Gheorghe STANCALIE
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA – P1; Responsabil de proiect: Dr. Irina CALCIU
  • Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor – INHGA – P2;Responsabil de proiect: Corina POPESCU
  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS – P3 ; Responsabil de proiect: Ing. Ion NILA

Scopul Acordului ferm de colaborare este realizarea obiectivelor stabilite de către partenerii implicați în cadrul proiectului MIDMURES, în termenii și conditiile stipulate în cadrul acordului de Grant nr. 07.0316/2010/582303/SUB/D1 aprobat de Comisia Europeană Departamentul de Mediu intrat în vigoare în data de 27/12/2010.

Obiectivele specifice ale parteneriatului care vor fi urmărite pentru realizarea proiectului „Mitigation Drought in Vulnerable Area of the Mures Basin” (MIDMURES) :

Obiectivul 1.

Avertizări agro-meteorologice corespunzătoare zonelor vulnerabile la secetă din Bazinul Hidrografic Mureș

Obiectivul 2.

Evaluarea resurselor de ape subterane și stabilirea modelului numeric a I dinamica acestora pentru zona test

Obiectivul 3.

Utilizarea de super-absorbanți pe baza de amidon pentru economisirea apei din sol în parcele cultivate irigate și neirigate

Obiectivul 4.

Utilizarea de modele pedo-climatice cuplate cu modele economice care vizează optimizarea structurii culturilor

Obiectivul 5.

Sistem energetic eolian pentru irigarea culturilor intensive

Obiectivul 6.

Determinarea și monitorizarea starii de vegetație a culturilor pe baza informațiilor extrase din imagini satelitare

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Responsabil proiect INCAS

Ing. Ion NILA

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site