01/05/2019

COMPASS2020

Scopul principal al COMPASS2020 este de a demonstra o soluție operațională pentru a asigura o supraveghere pe rază lungă, în sprijinul informării decidenților (paza de coastă și autoritățile maritime) și, astfel, să eficientizeze costurile, disponibilitatea și fiabilitatea operațiunilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

1
May, 2019
Dată început proiect
31
October, 2021
Dată sfârșit proiect

Întărirea frontierelor externe ale Uniunii Europene precum și combaterea traficului de persoane și de droguri sunt printre cele mai importante misiuni pe ordinea de zi a guvernelor europene și, în ciuda investițiilor costisitoare în sectorul protejării teritoriului, supravegherea maritimă nu a atins încă nivelurile dorite de eficacitate. Drept urmare, proiectul COMPASS2020, finanțat de UE, își propune să demonstreze că utilizarea coordonată a tehnologiilor și instrumentelor cu și fără echipaj, atât de acoperire aeriană, cât și subacvatică, poate genera rezultate remarcabile în ceea ce privește gama de operare, colectarea informațiilor și reacția rapidă in sectorul supravegherii maritime. Proiectul va oferi soluții operaționale rentabile și fiabile pentru paza de coastă și autoritățile maritime pentru o mai bună cunoaștere a situației în teritoriu și pentru a lua decizii în timp real.

Consorțiul COMPASS2020 cuprinde 14 entități din cele trei domenii identificate în modelul Stanford Triple Helix (Mediul academic-Industrie-Stat): Autoridade Maritima Nacional – AMN Portugalia, Tekever (Portugalia), NAVAL Group, AIRBUS, EDISOFT, ECA Group, TNO, INCAS, ISD S.A., NLR, CENTRUL DE ANALIZĂ ȘI OPERAȚIUNI MARITIME-Narcotice (MAOC-N), Organizația pentru Știință și Tehnologie – NATO, Poliția de Frontieră din Regatul Unit și Departamentul de siguranță maritimă (MSD) din Muntenegru. Fiind coordonat de AMN, o autoritate competentă aflată sub comandă civilă, identificată la nivel național ca pază de coastă specializată, consorțiul COMPASS2020 a fost creat pentru a sprijini provocările societale identificate de AMN și de celelalte entități guvernamentale implicate în COMPASS2020 (UKBF, MSD și MAOC -N). Prin urmare, s-a constituit un consorțiu tehnic puternic, capabil să susțină viziunea AMN, compus atât din industria grea, Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) și centre de cercetare. În acest sens, COMPASS2020 este alcătuit din 6 parteneri industriali (3 din industria grea și 3 IMM-uri), 4 centre de cercetare și 4 entități guvernamentale / utilizatori finali.

Ținând cont de expertiza sa bine-cunoscută, INCAS este liderul segmentului T3.5 care se ocupă de testele de condiții extreme de mediu pentru UAV-uri. În plus, INCAS participă și la Pachetul de Lucru 5 (WP5) pentru activitățile legate de demonstrație, precum și la Pachetul de Lucru 6 (WP6) pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Punct de Contact INCAS

Ing. Ionuț BRÎNZĂ

Email:brinza.ionut@incas.ro Telefon:+40214340083
Acces versiunea veche site