13/11/2021

CESAR

Denumire proiect: CESAR – Noua generatie de avioane de categorie CS-23  –  Cost Effective Small AiRcraft

Categoria de proiect: IP

Contract: AIP5-CT-2006-030888

Autoritate contractantă: The European Community (the „Community„), represented by the Commission of the European Communities (the „Commissions”), it self represented for the signature of this contract by Jose Manuel  SILVA RODRIGUEZ, Director General for Research Directorate-General or his duly authorized representative,

Conducător de proiect: Vyzkumny a zkusebni letecky ustav, a.s., established in Beranovych 130, Prague – Letnany, -, -, 199. 05, Czech Republic, represented by Milan Holl, CEO and Chairman, and/or Josef Kaspar, Managing director,  or her/his/their authorized representative the contractor  acting as coordinator of the consortium, (the „coordinator„).

Listă de participanți:

2 Airbus España SL A-E Spain

3 Alenia Aeronautica ALN Italy

4 Dassault Aviation DA France

5 EADS Deutschland GmbH Corporate Research Centre EADS Germany

6 Deutsches Zentrum Für Luft – und Raumfahrt e.V. DLR Germany

7 Institutul Național de Cercetări Aerospațiale “Elie Carafoli“ INCAS  România – Director proiect: Dr. ing. Cătălin NAE

8 Office National d’Etudes et de Recherches  Aerospatiales ONERA France

9 Paragon Ltd PRGN Greece

10 Vyzkumny a zkusebni letecky ustav, a.s. VZLU Czech Rep.

11 Technische Universität Berlin TUB Germany

12 Laboratoire de Mecanique de Lille LML France

13 Universidad Politécnica de Madrid UPM Spain

14 University of Manchester UM UK

15 University of Nottingham UN UK16 University of Poitiers/ENSMA/CNRS LEA France

Autoritate Contractantă română: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică – A.N.C.S.

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București

Valoare proiect: 1.422.750 € din care

  • Finanțare UE: 720.000 €
  • Finanțare M.Ed.C (ANCS): 355.687,50 €  (1.419.556,94 lei din care 421.650 lei in 2008  si 997.906,94 lei in 2009) prin Programele CORINT si CAPACITĂȚI: Modulul III – PC6
Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Conducător de proiect: Vyzkumny a zkusebni letecky ustav, a.s.

Milan Holl, CEO and Chairman

Acces versiunea veche site