22/01/2023

CEARES

CEARES - Central European Aeronautical RESearch initiative

Contract: ACS7-GA-2008-213280

ACCORD DE SUBVENȚIUNE NR. 213280 TITLUL PROIECTULUI CEARE Acțiune de coordonare și sprijinComunitatea Europeană (denumită în continuare „Comunitatea”), reprezentată de Comisia Comunităților Europene („Comisia”), pe de o parte, și SLOT CONSULTING LTD, cu sediul în Nagyszolos U12, BUDAPEST, 11185 , Ungaria reprezentată de Helen Guraly, Director General sau reprezentantul său autorizat, beneficiarul acționând în calitate de „coordonator” al consorțiului („coordonatorul”), („beneficiarul nr. 1”), de cealaltă parte, AU ACORD cu următorii termeni și condiții, inclusiv cele din următoarele anexe, care fac parte integrantă din acest acord de grant („contractul de grant”).

(1) Coordonatorul se încearcă să se asigure că fiecare entitate juridică identificată mai jos acceptă prezentul acord de acordare ca beneficiar, asumându -și drepturile și obligațiile stabilite de acordul de acordare cu efect de la data la care se încheie acordul de acordare, prin semnarea formularului de semnare A în trei originale, contrasemnate de coordonator.

EUROCONTROL – ORGANIZAȚIA EUROPEANĂ PENTRU SIGURANȚA NAVIGAȚIEI AERIANE, cu sediul în Rue de la Fusée 96, BRUXELLES, 1130, Belgia, reprezentată de David McMillan, director general sau reprezentantul său autorizat („beneficiarul nr. 2”),

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE, cu sediul în Univerzitna 8215/1, ZILINA, 01026, Slovacia reprezentată de Ján Bujnák, rector sau reprezentantul său autorizat („beneficiarul nr. 3”),

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE „ELIE CARAFOLI”, cu sediul in Bd Iuliu Maniu,220 Sector 6, BUCURESTI, 061126, Romania reprezentata de Catalin Nae, Director General si/sau Remus Dimofte, Director Financiar sau reprezentantul autorizat al acestora („beneficiarul nr. 4). „),

Toți beneficiarii formează împreună consorțiul („consorțiul”). Durata proiectului va fi de 24 de luni de la 1 aprilie 2008 (denumită în continuare „data de începere”).

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Conducător proiect SLOT CONSULTING LTD

BUDAPEST, Hungary

Responsabil Proiect INCAS

Dr. ing. Cătălin NAE

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site