13/11/2021

CASH

Proiectul European CASH (Colaborative Working in Aeronautical Supply cHain), GRD1-2000-25102, Contract G4RD-CT-2001-00494

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Responsabil proiect

Dr. ing. Mihai NEAMȚU

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site