14/12/2021

Tip Program: PN II: Parteneriate în domenii prioritare

Crearea condițiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entități de cercetare-dezvoltare și inovare, agenți economici și/sau unități ale administrației publice în vederea soluționării problemelor identificate.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea competitivității CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse și servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe și crearea mecanismelor de implementare.

înapoi

MOBBE

Proiect: Model Computational pentru Predictia Emisiilor de "Biomass Burning".

AFDPA

Demonstrator Antiflutter cu Actuator Piezoelectric/ Antiflutter Demonstrator with Piezoelectric Actuation
Acces versiunea veche site