14/12/2021

AFDPA

Demonstrator Antiflutter cu Actuator Piezoelectric/ Antiflutter Demonstrator with Piezoelectric Actuation

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

1
July, 2014
Dată început proiect
31
December, 2016
Dată sfârșit proiect

Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Contract de finantare: 289/2014

Valoare totala acontractului: 1.441.480.85 lei

Din care pe surse de finantare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.250.000.00 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase  (contributie financiara proprie): 191.480.85 lei

Durata contractului: 30 luni

Consortiu:

CO / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, Cod poştal 061126, telefon: +40 21 434.00.83. Director de proiect Dr. Mat. Ioan URSU, tel. +40214340083, Fax: +4021434008, email: iursu@incas.ro,

P2 / Universitatea Politehnică din Bucureşti – Centrul de Cercetări pentru Aeronautică şi Spaţiu, Strada Gh.Polizu Nr.1 , Sector 1, Cod 011061. Responsabil de proiect Conf. Dr. Ing. Marius STOIA-DJESKA, tel. 0214023967, Fax: 0213181007, email: marius.stoia@gmail.com.

P3 / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6, Cod poştal 061126. Responsabil de proiect Dr.Ing. George SAVU, telefon: +40 21 434.01.98, fax: +40 21 434.02.41, email: george.savu@comoti.ro.

P4 / Institutul pentru Calculul şi Experimentarea Structurilor Aero-Astronautice – STRAERO S.A. Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, Cod poştal 061126. Responsabil de proiect Drd. Ing. Ionel POPESCU, tel. +40 21 434.01.69, Fax: +40 21 434.01.69, email: ionel.popescu@straero.

P5 / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 124, sector 2, Cod 020396. Responsabil de proiect Cercetător şi Şef de lucrări Dr. Ing. Ilinca NĂSTASE, tel. 0733.920.679, Fax: +40 21 242.07.81, email: ilinca.nastase@gmail.com.

P6 / S.C. INAV S.A. Bucureşti, B-dul Ficusului Nr. 44 A, Sector 1, Cod poştal 013975. Responsabil de proiect Ing. Gheorghe SAFCIU, tel: +40 21 232.37.24, fax: +40 21 232.76.67, email: gsafciu@inav.ro.

P7 / S.C. ENERGOREPARAȚII SERV S.A., cu sediul în București, Sector 4, Șos. Berceni nr. 104, Corp A154, cod poștal 041919, Tel: 021.317.40.42, Fax: 021.317.40.41, înregistrată la Registrul Comerţului J40/6170/2004, cod fiscal: RO 16337526, cont bancar IBAN nr. RO49BTRL04101202F29684XX, deschis la Banca Transilvania – Ag. Piața Progresul, reprezentată prin Director General Ing. Dan STOICESCU, Director Economic Ec. Gheorghe PANDURU şi Responsabil de proiect Petronela GROSU tel. 0745098797, Fax: 021.317.40.41, email: petronela.grosu@energoreparatii.ro, petronelagrosu@gmail.com.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director proiect

Ioan URSU

Email:ursu.ioan@incas.ro
Acces versiunea veche site