28/10/2020

Studiu geotehnic teren

Studiu geotehnic teren pentru obiectivul „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”

Închis
Dată limită Email
Data limită pentru
depunerea ofertei este
19/10/2020 - 12:30
incas@incas.ro

Studiu geotehnic teren pentru obiectivul „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”

Denumire Data Actualizări Document
Anunț achiziție directă servicii studiu geotehnic 2021 descarcă
Anexa Caiet de Sarcini TGA 2021 descarcă
Caiet de sarcini Studiu GEO 2021 descarcă
CPV 71332000 4 - Studiu geotehnic teren 2021 descarcă
Model contract servicii studiu Geotehnic Proiect TGA 2021 descarcă
Formular achiziții Proiect TGA 2021 descarcă
Informatii suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
INCAS

Email:incas@incas.ro Telefon:+40 021434 00 83 Fax:+40 021434 00 82
Acces versiunea veche site