13/12/2021

STAR-Technology

10
October, 2012
Dată început proiect
21
October, 2015
Dată sfârșit proiect

Autoritatea Contractanta: M.Ed.N./ROSA-STAR; Contract: 2/22-10-12

Consortiu:

Co / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucureşti
P1 / Institutul de Ştiinţe Spaţiale – ISS
P2 / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI
P3 / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT-Bucureşti
P4 / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor –IFMT
P5 / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiei – INFLPR
P6 / Institutul de Fizică Atomică – IFA
P7 / Advanced Studies and Research Center SRL – ASRC
P8 / BITNET Centrul de Cercetari Senzori & Sisteme

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director proiect

NAE Catalin

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site