13/12/2021

SMART

Structurile aeronautice morphing sunt definite in literatura de specialitate, ca structuri inteligente cu capacitatea de a-si modifica caracteristicile la actiunea stimulilor exteriori.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX

Modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Aria tematică:Aeronautica si transport aerian–transportul viitorului; Platforma tehnologică: AERONAUTICA

Program PNCDI: AMTRANS

Cod Proiect: 3942  Contract nr. X2C12/2006

Conducator Proiect

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE “ELIE CARAFOLI” INCAS – S.A. BUCURESTI 

Adresa Bd. Iuliu Maniu, 220, Sector 6, cod 061126, Bucuresti, Romania, Telefon: 021.434.00.83;  Fax: 021.434.00.82

Parteneri Proiect

Partener 1:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA – INCDIE ICPE -CA

Str. Splaiul Unirii nr. 313 Cod. 030138 Telefon: 346.72.31 Fax: 346.82.99

E-mail: office@icpe-ca.ro  internet: http://www.icpe-ca.ro

Responsabil proiect: Jana PINTEA  email: jpintea@icpe-ca.ro 

 Partener 2:

 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – CCAS

 Str. Splaiul Independentei nr.313 Cod. 060042  Telefon: 4029461 Fax: 3181007

 E-mail: e_andronescu@rectorat.pub.ro;  internet: http://www.pub.ro

Responsabil proiect: NICOLAE-SERBAN TOMESCU email:serban_tomescu@yahoo.com

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director Proiect

Paula COPAESCU

Email:pcopae@incas.ro
Acces versiunea veche site