13/11/2021

RIPE4TEC

Tehnologia de bază care urmează să fie dezvoltată în cadrul proiectului este imprimarea reactivă cu jet de cerneală care va permite fabricarea aditivă a compozitelor termorigide noi, pe bază de rășini epoxi-poliaminice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Tehnologia va permite nu numai imprimarea pieselor cu o formă complexă fără a fi nevoie de turnare sau prelucrare ulterioară, ci și controlul microstructurii. Institutul va fi printre primii creatori de structuri epoxy eterogene, compuse din subdomenii la scară dure și moi, cu contrast și distribuție spațială, care vor fi proiectate prin modelare astfel încât să sporească duritatea generală a materialului, fără a compromite rezistența acestuia. Nanoparticulele funcționalizate vor fi introduse în locuri specifice fie pentru a produce armare, fie pentru a îmbunătăți disiparea energiei. În consecință se va lărgi foarte mult gama de aplicații exoxy, se va dezvolta o nouă tehnologie de imprimare termoset și vor fi introduse noi concepte de design de materiale cu aplicații diverse.

Proiectul este coordonat de JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft m.b.H., având următorul consorțiu: bto-epoxy G.m.b.H.,Montanuniversität Leoben, Universitatea POLITEHNICA București și INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” București.

Denumire Data Actualizări Document
Raport Tehnic - caracterizarea preliminară morfo-structurală a materialelor polimerice 2021 descarcă
Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Punct de Contact INCAS

Dr. Fiz. Adriana ȘTEFAN

Email:stefan.adriana@incas.ro Telefon:+40214340083
Acces versiunea veche site