22/01/2023

PERSEUS

Promoting excellence and recognition seal of European aerospace Universities.

Proiectul contribuie la o mai bună satisfacere a nevoilor sectorului aerospațial prin forța de muncă înalt calificată și la îmbunătățirea mobilității studenților și profesioniștilor din domeniul aerospațial din întreaga Europă.

Luând în considerare abilitățile complexe necesare sectorului aerospațial, proiectul dezvoltă rezultatele educației de specialitate și profilurile de competență necesare pentru programele de inginerie aerospațială și propune criteriile de acreditare specifice care ar completa sistemele de acreditare europene, naționale sau regionale existente pentru educația inginerească. 

Membrii consorțiului includ reprezentanți ai industriei aerospațiale, instituții de cercetare și instituții de învățământ, care participă la principalele rețele existente ale UE, cum ar fi PEGASUS, EASN, ENAEE, EREA și EACP. Consorțiul este coordonat de Politecnico di Milano cu parteneri din: Universidad de Sevilla, Università degli Studi di Napoli „Federico II”, Universitatea Tehnică Cehă din Praga, Technische Universiteit Delft, Politecnico di Torino, École Nationale Supérieure de Mecanique et d’Aérotechnique, EASN – Technology Innovation Services, ASIIN, Von Karman Institute for Fluid Dynamics, INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli”, Aerospace Valley.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Punct de Contact INCAS

Ing. Claudia DOBRE

Email:dobre.claudia@incas.ro Telefon:+40214340083
Acces versiunea veche site