01/09/2019

OSCAR

Open ScienCe Aeronautic & Air Transport Research.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

1
September, 2019
Dată început proiect
30
June, 2021
Dată sfârșit proiect

Scopul principal al proiectului OSCAR este să inițieze și să livreze un concept optimizat de Știință Deschisă (“Open Science”) pentru transportul european, cu accent pe cercetarea aeronautică și de transport aerian, având la bază următoarele idei:

  • Conceptul de Știință Deschisă este larg cunoscut în sectorul aviației europene, luând în considerare și domeniile de cercetare apropiate precum Industria 4.0, digitalizarea, știința materialelor etc. și este implementat cel puțin în cazuri pilot. Sunt luate în considerare interfețele cu alte moduri de transport, cu intermodalitate și cu domeniile tehnologice apropiate.
  • Un echilibru între Știința Deschisă și protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), care promovează deschiderea benefică, transparentă și echitabilă, menținând DPI și competitivitatea aferentă, prin intermediul unui Cod de Conduită.
  • Consorțiile de proiecte în cauză sunt bine îndrumate să aplice în mod eficient Codul de conduită al științei deschise, personalizat la caracteristicile proiectului individual și a cercetătorilor individuali, chiar și în munca lor de zi cu zi.
  • Inițierea unei schimbări de paradigmă către implementarea Științei Deschise în cercetarea aviatică europeană.

Proiectul a fost coordonat de Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (Fraunhofer), având următorul consorțiu: EASN-Servicii de inovare tehnologică (EASN-TIS), Institutul Național de Cercetare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS), Office National d’Etudes et Recherches Aérospatiales (ONERA), Panepistimio Patron (UPAT), Safran (SAFRAN), Thelsys GmbH (THELSYS).

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Punct de Contact INCAS

Ing. Claudia DOBRE

Email:dobre.claudia@incas.ro Telefon:+40214340083
Acces versiunea veche site