13/12/2021

MMCTE

Noi orizonturi de performante a materialelor care opereaza in conditii extreme sunt accesibile prin cumularea si corelarea asocierilor de expertiza a materialelor, acum dispersate, in diferite aplicatii din industriile aeronautica, spatiu, siderurgie, energetica.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX

Modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Program PNCDI: AMTRANS

Cod Proiect: 7182  Contract nr. X2C30/2006

CONDUCATOR PROIECT:

Institutul National de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli” INCAS – S.A. BUCURESTI 

Adresa Bd. Iuliu Maniu, 220, Sector 6, cod 061126, Bucuresti, Romania, Telefon: 021.434.00.83;  Fax: 021.434.00.82

PARTENERI PROIECT:

PARTENER 1Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Centrul de Cercetare si Expertizare Materiale Speciale – UPB – CEMS

 Responsabil proiect: prof. dr. fiz. Dionezie Bojin

e-mail: dbojin@gmail.com

PARTENER 2Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Turbomotoare – INCDT COMOTI

Responsabil proiect: ing. Constantin Valcu

e-mail: constantin.valcu@comoti.ro

 PARTENER 3: PLASMA JET

Responsabil proiect: ing. Ion Trusca

e-mail: plasmajet@yahoo.com

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director Proiect

Dr. ing. Victor Manoliu

Email:incas@aero.incas.ro
Acces versiunea veche site