20/12/2021

IMOTHEP

Programul IMOTHEP este realizat de un important consorțiu multidisciplinar, format din parteneri europeni și internaționali și va fi ulterior oferit întregii comunități aviatice europene pentru a elabora foaia de parcurs privind trecerea la tehnologia HEP.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

1
January, 2020
Dată început proiect
31
December, 2023
Dată sfârșit proiect

IMOTHEP este un program tehnologic ambițios, desfășurat pe o perioadă de patru ani, esențial pentru industria aviatică europeană, urmărind trei obiective primordiale:

• O abordare holistică a propulsiei hibrid-electrice (HEP) pentru a reduce emisiile aeronavelor comerciale

• O analiză aprofundată a tehnologiilor și arhitecturilor inovatoare de propulsie

• Obținerea unei imagini clare a potențialelor beneficii ale HEP

Programul IMOTHEP este realizat de un important consorțiu multidisciplinar, format din parteneri europeni și internaționali și va fi ulterior oferit întregii comunități aviatice europene pentru a elabora foaia de parcurs privind trecerea la tehnologia HEP. Pentru a îndeplini obiectivul unei aviații comerciale neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, pasul imediat următor al IMOTHEP este evaluarea potențialului propulsiei hibrid-electrice (HEP) și, în cele din urmă, de a stabili un plan pentru maturizarea acestei tehnologii.

Nucleul IMOTHEP reprezintă o investigație integrată end-to-end a motopropulsoarelor hibrid-electrice pentru aeronave comerciale, realizată în strânsă legătură cu sistemul de propulsie și arhitectura aeronavei. Configurațiile aeronavelor vor fi selectate pe baza potențialului lor de a reduce consumul de combustibil și a reprezentativității lor pentru o varietate de concepte viabile, cu accent pe misiunile regionale și cu rază scurtă și medie.

Din proiectul preliminar al aeronavei, vor fi definite specificațiile-țintă pentru arhitectura și componentele lanțului de propulsie hibrid. Soluțiile tehnologice și modelele asociate vor fi apoi investigate într-un orizont de douăzeci de ani. Pentru a identifica factorii tehnologici cheie și lipsurile tehnologice, performanța integrată a componentelor electrice și a lanțului de alimentare va fi sintetizată prin evaluarea consumului de combustibil al configurațiilor de aeronave selectate, în comparație cu tehnologiile convenționale extrapolate până în 2035.

Proiectul va aborda, de asemenea, infrastructurile și instrumentele necesare dezvoltării HEP, precum și nevoia de demonstratoare tehnologice sau evoluții legislative. În cele din urmă, toate aceste elemente vor compune foaia de parcurs de cercetare și tehnologie a HEP, care va constitui sinteza finală a proiectului.

Pentru a atinge aceste obiective, proiectul de patru ani este susținut de 14 institute sau universități de cercetare – dezvoltare, 11 sectoare industriale (din aviație și sisteme electrice) și un IMM de servicii din 9 țări UE, plus 6 organizații de cercetare – dezvoltare din afara Europei. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Punct de Contact INCAS

Ing. Cătălin MOISOIU

Email:moisoiu.catalin@incas.ro Telefon:+40214340083
Acces versiunea veche site