13/11/2021

IMAGE

Proiectul European IMAGE – Interoperable Management of Aeronautical Generic Executive Software, GRD1-2001-40317. ContractG4RD-CT-2002-00850.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Responsabil proiect

Dr. ing. Mihai NEAMȚU

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site