13/11/2021

CY-ROMAN-AIR

Proiect comun Romano-Cipriot in domeniul poluarii aerului pentru amortizarea europeana.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Coordonator consortiu

CAPACITATI - ANCS

Responsabil proiect

ing. Diana DAMIAN

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site