18/01/2023

CONS-TD

Proiectul își propune să dezvolte unele contribuții la teoria ecuațiilor diferențiale întârziate (DDE) și a sistemelor comutate prin dezvoltarea, în principal, a condițiilor necesare și suficiente pentru stabilitatea punctelor de echilibru și reducerea caracterului conservativ al condițiilor suficiente date de utilizarea mai multor funcționale Lyapunov-Krasovskii.

1
April, 2022
Dată început proiect
31
March, 2024
Dată sfârșit proiect
Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Research & development

Dr. Ing. Daniela Enciu

Email:incas@incas.ro
Acces versiunea veche site