13/12/2021

COMPAS

Proiectul se integreaza in cercetarile actuale, pe plan international, privind realizarea unor materiale noi, avansate cu aplicatii in domenii de varf ale industriei aerospatiale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina oficială a proiectului website

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX

Modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Program PNCDI: AMTRANS

Cod Proiect: 314   Contract nr. X1C05/3.10.2005

CONDUCATOR PROIECT   CP1

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE “ELIE CARAFOLI” INCAS – S.A. BUCURESTI 

Adresa Bd. Iuliu Maniu, 220, Sector 6, cod 061126, Bucuresti, Romania, tel: 021.434.00.83;  fax: 021.434.00.82

PARTENERI PROIECT:

P2 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ELECTRICA – BUCURESTI / ICPE-CA

Responsabil Proiect P2: Dr. ing. Adela Bara, e-mail abara@icpe-ca.ro

P3 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE – CLUJ-NAPOCA 

Responsabil Proiect P3: Dr. Alexandru Biris, e-mail: biris@oci.itim-cj.ro

P4 – UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI  

Responsabil Proiect P4: Prof. dr. ing. Nicolae Constantin, e-mail  consni@yahoo.com

P5 – COMPOZITE S.A.  – BRASOV

Responsabil Proiect P5: Dr. ing. Dorin Rosu, e-mail: compozitebv@yahoo.com

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director proiect

Ing. Ion Dinca

Email: incas@aero.incas.ro
Acces versiunea veche site