13/12/2021

Compania Nationala de Transport Aerian Regional (CNTAR)

Proiectul isi propune organizarea, dezvoltarea si exploatarea unei infrastructuri specifice transportului aerian regional la nivelul Romaniei si in imediata vecinatate, cu implicatii majore in dezvoltarea regionala.

Proiectul are la baza dezvoltarea unei afaceri, din a carei exploatare sa poata fi indeplinite conditiile necesare relansarii economice in trei directii principale :

  • Dezvoltarea la nivel regional a unei infrastructuri specifice transportului aerian, in prezent neutilizata si cu potential de afaceri ridicat;
  • Dezvoltarea unui proiect de aeronava de transport usor ce urmeaza a fi proiectata si realizata in Romania, utilizand fondurile atrase;
  • Atragerea in circuitul economic al unor zone si regiuni relativ izolate si infiintarea de noi locuri de munca.

1.1 OBIECTIV GENERAL

Proiectul (respectiv CNTAR – Compania Nationala de Transport Aerian Regional) are ca Obiectiv General :

OG : Organizarea, dezvoltarea, exploatarea si valorificarea unei infrastructuri specifice transporturilor aeriene la nivel regional in Romania si in regiunile invecinate, prin asocierea si coagularea resurselor distribuite existente la nivelul Guvernului Romaniei, Aministratiei Publice Locale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Industriei si Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul unui parteneriat public – privat .

Infrastructura la care se face referire este atat cea specifica domeniului transportului aerian, cat si cea dezvoltata la nivel local de catre Administratia Publica Locala si se caracterizeaza prin :

Aeroporturi cu piste semi-amenajate specifice aerocluburilor. Se urmareste atragerea intr-un sistem organizat a centrelor detinatoare de aerocluburi cu piste semi-amenajate si organizarea acestora in destinatii pentru transporturi de persoane si posta rapida.

Aeronave de transport usoare.  Acest tip de aeronava este specifica transportului unui numar de 10-12 pasageri si mesagerie rapida, capabila sa opereze cu costuri minime pe piste semi-amenajate. Industria aeronautica din Romania este capabila sa realizeze o astfel de aeronava in conditiile prezentului proiect.

Servicii de transport si curierat la sol. Proiectul se bazeaza pe dezvoltarea unei retele locale de transport persoane si mesagerie la nivel regional.

Obiectivul general se inscrie in directia cresterii autonomiei la nivel regional si este in concordanta cu tendintele existente la nivel EU si mondial in ceea ce priveste liberalizarea transportului aerian.

Obiectivul general raspunde unor cerinte obiective privind dezvoltarea mediului de afaceri care sa permita relansarea economica in industrie (in principal aeronautica, dar si in domenii conexe) precum si in politica de dezvoltare la nivel regional prin infiintarea de noi locuri de munca atat in domeniul serviciilor, cat si in cel industrial.

1.2 OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivul General se completeaza cu urmatoarele Obiective Specifice (la momentul redactarii prezentei strategii, Noembrie 2002):

OS1 : Organizarea si dezvoltarea la nivel national a unei companii capabile sa sustina financiar si sa organizeze o retea de transport aerian regional. Aceasta companie trebuie sa fie capabila sa atraga fondurile necesare demararii proiectului si sa asigure dezvoltarea acestuia.

OS2 : Dezvoltarea unor cai de comunicatie rapida intre centre importante din Romania, in conditiile reducerii cheltuelilor de transport si cresterii confortului calatorilor. Deasemeni, prin prezentul proiect se imbunatateste accesul in zone si regiuni izolate, permitand introducerea acestora intr-un circuit economic adecvat.

OS3 : Realizarea si dezvoltarea unei aeronave de transport usoara, proiectata si realizata in Romania, capabila de a opera in conditiile impuse in prezentul proiect. Aceasta aeronava va permite si mentinerea potentialului tehnologic si de cercetare in domeniul aeronautic in Romania.

OS4 : Valorificarea potentialului existent la nivelul aerocluburilor, prin includerea acestora intr-un circuit economic viabil, generator de profit si locuri de munca.

Obs :

Obiectivul specific OS3 are o importanta deosebita, intrucat numai in conditiile unui astfel de proiect complex este posibila proiectarea si fabricarea in Romania a unei aeronave noi, capabila sa mentina potentialul si traditia in domeniul aeronautic.

Necesitatea unui proiect de acest tip este vitala pentru industria aeronautica in vederea mentinerii capacitatilor de productie si de cercetare la un nivel competitiv, precum si in vederea mentinerii unui mare numar de locuri de munca specializate.

Obiectivul specific OS4 permite organizarea la nivel regional a unor activitati cu o dinamica rapida, utilizand o infrastructura relativ ieftina si care vor genera un numar mare de locuri de munca in diverse sectoare (transport, comert, reparatii si intretinere, etc.)

1.4 DIRECTII DE ACTIUNE

In conditiile prezentului proiect, sunt estimate urmatoarele rezultate :

Organizarea unei Companii de Transport Aerian Regional la nivel national;

Atragerea intr-un circuit de afaceri a unor zone izolate din Romania

Realizarea unei aeronave de transport usor in Romania

Dezvoltarea la nivel local a unui sistem de servicii specifice transportului aerian

Infiintarea de noi locuri de munca in zone defavorizate.

In conditiile realizarii calendarului propus, tinta proiectului este caracterizata prin urmatorii parametrii :

Infiintarea unei retele cu 25 aerodromuri la nivel national

Operarea cu un numar de 50 aeronave zilnic in 2-3 curse pe zi

Transportarea unui numar total mediu de 1.000 pasageri / zi.

Pretul mediu al unui bilet este de 60 Euro.

La nivelul unui aeroport cu pista semi-amenajata, activitatea curenta implica un numar de aprox. 60 noi locuri de munca, astfel:

Personal pentru exploatare si intretinere                    30

Personal angajat in activitati comerciale                     10

Personal angajat in activitatea de transport la sol      6

Personal pentru activitati diverse                                  14

Totalul numarului locurilor de munca noi infiintate este de aprox. 2.000, din care :

Locuri de munca la sol                                             1.500

Personal navigant                                                        200

Proiectare aeronava                                                      20

Productie aeronava                                                        50

Activitatea CNTAR                                                        150

Principalele caracteristici tehnice ale aeronavei de transport regional usor ce urmeaza a fi proiectata (INCAS) si construita (ROMAERO) sunt :

Capacitate              : 10 – 12 pasageri

Greutate max.        : 2.000 kg gol / 3.500 kg max.

Viteza maxima       : 450 Km/h la 5.000 m alt.

Plafon de zbor       : 3.500 m

Distanta max.         :2.000 km

Motorizare              : bimotor, motor cu piston, 2 x 350 HP

Dimensiuni            : b/l/h 14m/ 12m/ 3.5m, suprafata aripa 22 m2

Pret de cost (est.)   : 500.000 Euro

1.6 CALENDARUL DESFASURARII ACTIVITATILOR

Programul se deruleaza in 2 etape principale :

Etapa 1 : 2003 – 2005 (trim. 1+2)

Etapa 2 : 2005 – 2007

La sfarsitul primei etape are loc o analiza a proiectului cu reevaluarea performantei financiare. Functie de rezultatele acestei analize se trece la etapa a doua, unde se intentioneaza transformarea CNTAR in companie publica capabila sa sustina financiar lansarea in fabricatie a aeronavei de transport usor.

Principalele activitati in perioada 2003 – 2007 sunt : 2003

Infiintarea unui grup de lucru in vederea promovarii proiectului si atragerea de finantare.

Realizarea unui parteriat public – privat si infiintarea unei Companii de Transport Aerian Regional

Proiectarea primara a unei aeronave de transport usor.

Evaluarea si organizarea unui retele de comunicatie la nivel national (Master Plan)

2004

Organizarea a 5 nuclee regionale pentru dezvoltare la nivel national (criteriu geografic).

Proiectarea aerodinamica, tehnologica si de fabricatie a prototipului aeronavei de transport usor.

Organizarea primelor rute de transport regional cu aeronave inchiriate.

Organizarea de servicii de transport persoane si curierat rapid la nivel local prin parteneriate cu administratia locala.

2005 – Etapa 1

Organizarea CNTAR la nivel national.

Exploatarea in regim de testare a rutelor aeriene.

Finalizarea proiectarii aeronavei de transport usor.

Extinderea tipului de servicii oferite la nivel regional (faza 1).

Reevaluarea potentialului proiectului.

2005 – Etapa 2

Organizarea companiei de transport la nivel national.

Transformarea CNTAR in companie publica

Atragerea de capital in vederea dezvoltarii aeronavei

Extinderea tipului de servicii oferite la nivel regional (faza 2).

Parteneriate la nivel national si international.

2006

Finalizarea prototipului aeronavei de transport usor.

Inceperea actiunii de certificare si omologare a aeronavei de transport usor.

Extinderea operatiunilor la nivel national (faza 3).

Atragerea de capital pentru finalizarea proiectului.

2007

Finalizarea certificarii aeronavei de transport usor.

Lansarea in fabricatia de serie a aeronavei de transport usor.

Intrarea in exploatare a aeronavei de transport usor.

Analiza financiara a proiectului si intocmirea planului de recuperare a investitiei.

In cadrul reevaluarii din finalul Etapei 1 se vor analiza conditiile in care CNTAR se poate transforma in companie publica.

Transformarea in companie publica se face cu atragere de capital in vederea asigurarii conditiilor financiare lansarii in fabricatie a aeronavei de transport usor. In acest sens se estimeaza ca productia poate incepe in umatoarele conditii :

Anul intrarii in productie va fi 2007

Comanda initiala va fi de 15 aeronave

Numarul de pasageri zilnic estimat in perioada 2007-2010 va fi de 2500

Numarul de piste pe care CNTAR va opera la nivel national va fi de 50

1.7 SURSE DE FINANTARE

In vederea realizarii obiectivelor propuse, se estimeaza posibilitatea finantarii din urmatoarele surse :

1 Resurse atrase :

–         de la buget in perioada                                      2003 – 2007     4.500.000 Euro

–         din parteneriate nationale                                  2003 – 2007     1.000.000 Euro

–         sponsorizari in perioada                                    2003 – 2007        100.000 Euro

2 Resurse proprii :

–         valorificarea rezultatelor pe plan national         2004 – 2007     4.000.000 Euro

–         valorificarea potentialelor active (bursa)          2005 – 2006        900.000 Euro

3 Cooperare internationala :

–         proiecte tip „cost-sharing” in cadrul FP6          2003 – 2006       500.000 Euro

–         proiecte tip „full-cost” in FP6                              2004 – 2006       100.000 Euro

Proiectul estimeaza un buget de 11.100.000 Euro in perioada 2003 – 2007.

In cadrul bugetului estimat, esentiala este finantarea directa a proiectului cu suma de 5.000.000 Euro in perioada 2003 – 2007, cu distributia conform graficelor prezentate. Aceasta finantare provine din :

Membrii fondatori ai companiei         500.000 Euro

Finantare (bugetara)                         4.500.000 Euro

Realizarea prezentei strategii este influentata favorabil de urmatorii factori :-         Proiecte nationale de dezvoltare regionala

–         Proiecte de cercetare la nivel national

–         Perspectiva participarii la proiecte EU in cadrul FP6

–         Parteneriate bilaterale cu membrii EU

–         Perspectiva integrarii Romaniei in EU

Factori care pot influenta negativ implementarea strategiei :

–         Alocarile bugetare privind finantarea industriei aeronautice si cercetarii

–         Evolutiile specifice in domeniul reglementarii transporturilor aeriene

–         Evolutia pretului in domeniul transporturilor aeriene

–         Derularea colaborarilor internationale in cadrul FP6 si similare

In vederea sustinerii proiectului au fost realizate urmatoarele studii si cercetari:Studiu privind situatia aerodromurilor la nivel national si perspectivele acestora in vederea utilizarii pentru transport regional.

Studiu de fezabilitate pentru o aeronava de transport usor proiectata si realizata in Romania.

Studiu privind eficienta economica a unor rute de transport aerian regional in Romania.

Cercetare privind tendintele transportului aerian regional in Europa.

Concluziile acestor studii si cercetari sustin necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea prezentului proiect.

Informații suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti
Director Proiect

Dr. Catalin Nae

Telefon:nae@incas.ro
Acces versiunea veche site